Latvijas skolas soma

Latvijas skolas soma

 

Šobrīd Memoriālo muzeju apvienības muzeji piedāvā daudzveidīgu programmu “Latvijas skolas somas” ietvaros gan muzejos, gan arī izbraukumos uz skolām.

Ar visu muzeju piedāvājumu iepazīsties šeit: 

Memoriālo muzeju apvienības Latvijas skolas somas piedāvājums muzejos un skolās.

Sīkāka informācija par katra muzeja piedāvājumu:

Muzejos var uzzināt par apstākļiem, kādos dzīvoja cilvēki pirms vairākiem gadu desmitiem, apgūt jaunus arodus, kā arī vienkārši labi pavadīt laiku jautrās un saliedējošās spēlēs.

Memoriālo muzeju apvienības desmit muzeji katrs ir izstrādājis plašu piedzīvojumu un pieredžu klāstu skolēniem, kas šos aspektus iemieso.
Iespējas ir visdažādākās:
Skolēni var iejusties detektīvu lomā Raiņa un Aspazijas mājā.
Iepazīt putnu sugas “Tadenavā”.
Izprast dainu kārtošanas principus K. Barona muzejā.
Izprast Pārdaugavas nozīmi Ojāra Vācieša dzīvē.
Izspēlēt lugu “Kalpa zēna vasara” Jāņa Akuratera muzejā.
Un daudz ko citu.

Katra piedāvātā programma ir pielāgota noteiktai vecuma grupai un skolēnu skaitam (piemēram, 1.–4., 5.–9., 10.–12. klase; 10, 20, 25, 30 skolēniem u.c.).
Lai palīdzētu plānot potenciālo ekskursiju, pie katra piedāvājuma norādīta svarīga informācija par cenu, norises ilgumu, kā arī kontaktinformācija.

Gaidīsim ciemos!

Rīgas pašvaldībai rēķinus samaksai sagatavojam elektroniski – portālā www.eriga.lv, – un iestāde šo e-rēķinu saņem RDVIS UDV modulī Horizon WEB – Metarēķini.

Ērtākai apmaksai iesakām aizpildīt Pieteikuma veidlapu un sūtīt uz e-pastu: baiba.pukite@memorialiemuzeji.lv.
Veidlapu lūdzam sūtīt tikai tad, kad ir sarunāts programmas apmeklējums muzejā.

Latvijas skolas soma

Skolas somas programma Andreja Upīša  muzejā. Ivara Puķes fotoSkolas somas programma K. Barona muzejā.  Rutas Kārkliņas fotoLatvijas skolas soma