Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana

Ir noslēgusies Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iepriekš noteiktā projekta „Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana” īstenošana.

Projekta mērķis bija rekonstruēt un restaurēt Raiņa un Aspazijas muzeja trīs ekspozīciju vietas – Raiņa un Aspazijas vasarnīcu, Raiņa muzeju „Tadenava” un Raiņa un Aspazijas māju –, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.

Projekts „Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana” paredzēja trīs muzeja ekspozīciju vietu rekonstrukcijas un restaurācijas darbu veikšanu:

1. Raiņa un Aspazijas vasarnīcas rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;

2. Raiņa muzeja „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;

3. Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā.

Valsts nekustamie īpašumi

 

 

 

Vairāk par projektu: http://www.vni.lv/lat/projekti/realizetie_projekti/?id=11

 

 

 

 

 

GRANTS_logo

Valsts nekustamie īpašumiGRANTS_logo