Raiņa un Aspazijas māja

Baznīcas iela 30, Rīga, LV 1010
Tālr. +371 67272643; +371 29254193; 
e-pasts: rainis.maja@memorialiemuzeji.lv
www.aspazijarainis.lv
Darba laiks: 10.00–17.00, slēgts – svētdienās, pirmdienās.
No 1. jūnija līdz 31. augustam darba laiks trešdienās: 12.00–19.00.

Raiņa un Aspazijas māja ir unikāls 19. gadsimta vēsturiskās apbūves piemineklis Rīgas centrā. Gan divstāvu nams ielas malā, gan sētas māja un nelielais iekšpagalms veido savdabīgu kultūrvēsturisku ansambli. Šai namā abi dzejnieki dzīvoja no 1926. gada 15. septembra, Rainis – līdz savai nāvei 1929. gada 12. septembrī, Aspazija – līdz 1933. gada pavasarim.

1926. gada 15. martā sastādītajā testamentā dzejnieki izteikuši vēlmi, lai šī māja paliktu Rīgas pilsētai, kur tai jāierīko viņu vārdā nosaukts muzejs. “Rīgai paliek mūsu bibliotēka un rokraksti, un tie darāmi pieejami visiem.”

Pēc 90 gadiem Raiņa un Aspazijas ideja un vēlme par bibliotēkas un memoriālo telpu pieejamību sabiedrībai ir realizēta.

Dzīvokļa iekārtojumā izmantoti autentiski dzejnieku kolekcijas priekšmeti. Tie izvietoti, balstoties uz dokumentāriem materiāliem – fotogrāfijām un kinokadriem.

Viena no atjaunotā muzeja dominantēm ir abu dzejnieku personiskā bibliotēka, kas aplūkojama ikvienam interesentam un pieejama pētniecībai. Plauktos ir 6067 grāmatas 14 valodās un 2900 dažādu periodisko izdevumu vienību.

Izmantojot abu dzejnieku citātus, kontrastā memoriālajai dzīves telpai izveidotas muzejpedagoģiskā un pārējās apmeklētājiem atvērtās komunikācijas telpas.

Raiņa un Aspazijas mājas atjaunošanu un piemērošanu muzeja funkciju veikšanai realizēja valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” sadarbībā ar Memoriālo muzeju apvienību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iepriekšnoteiktā projekta “Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana” ietvaros.

 

Pastāvīgais piedāvājums

  • Ekskursijas latviešu, angļu, krievu valodā
  • Raiņa un Aspazijas bibliotēka. Iespēja pasūtīt interesējošos grāmatu izdevumus padziļinātai izpētei uz vietas. Bibliotēkā pieejama Rakstniecības un mūzikas muzeja Muzeju priekšmetu elektroniskā uzskaites sistēma (MUPUS).
  • Dokumentālā filma “Aspazija un Rainis. Laikarits” (17 minūtes) latviešu, krievu, angļu, vācu, franču valodā
  • Audiovizuālais gids latviešu, krievu, angļu, vācu, franču valodā – detalizēta informācija par četriem Raiņa un Aspazijas muzejiem, unikāli fotoattēli un videomateriāli

Pakalpojumu cenrādis

MMA publisko maksas pakalpojumu cenrādis: http://likumi.lv/doc.php?id=278914

Leave a Reply

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>