Ojāra Vācieša muzejs

Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV 1004
Tālr. +371 67619905, +371 67614015; e-pasts: vacietis@memorialiemuzeji.lv
www.vaciesamuzejs.lv
Darba laiks: 10.00–17.00, slēgts – svētdienās, pirmdienās.
No 1. jūnija līdz 31. augustam darba laiks trešdienās: 12.00–19.00.

Muzejs dibināts 1988. gadā, piecus gadus pēc Ojāra Vācieša aiziešanas mūžībā. Muzejs atrodas bijušajā Lielajā Altonavas ielā  19, Rīgas pašvaldībai piederošā mājā, kur kopš 1960. gada dzīvoja dzejnieks ar savu ģimeni. Māja ir vairāk nekā 200 gadus veca, tas ir bijušais traktieris „Jeruzaleme”, kur savulaik ciemojušies Garlībs Merķelis, Rihards Vāgners, ko savos zīmējumos iemūžinājis J. K. Broce.

Muzeja misija ir sniegt muzeja apmeklētājiem zināšanas un izpratni par Ojāru Vācieti un viņa laiku, kā arī vākt, glabāt un pētīt materiālās un garīgās vērtības, kas raksturo dzejnieka radošo procesu un viņam tuvās Pārdaugavas kultūrvēsturi.

Muzejā  stāstām par Ojāru Vācieti un viņa laikabiedriem, dodam iespēju apmeklētājiem iepazīties ar audiovizuāliem dokumentiem, kas saistās ar dzejnieku, organizējam literatūrvēsturiskas un mākslas izstādes, dažādus literārus sarīkojumus, realizējam daudzveidīgas izglītības un kultūras programmas.

Pastāvīgais piedāvājums

  • Ojāra Vācieša dārzs, darbistaba, viesistaba, dzejnieka balss ieraksti, videomateriāli, digitālā ekspozīcija – multimediju CD „Ojārs Vācietis”
  • Muzejpedagoģiskās programmas:
    • Muzejspēle DZEJdaba (pirmskolas vecuma bērniem, 1.–4. klase): “DZEJdaba” – interaktīva un izzinoša spēle, kopā ar dzejnieka Ojāra Vācieša dzejas tēliem sperot pirmos soļus dzejas un dabas pasaulē. Muzejprogrammas mērķis ir tuvināt jauno apmeklētāju Ojāra Vācieša dzejas pasaulei, kurā atspoguļojas dabas ritums. Īpaši iekārtota DZEJdabas spēles telpa. Nodarbības ilgums– 50 min. Ieteicams līdz 25 dalībniekiem. 
    • Muzejspēle (5.–6. klasei): Muzejpedagoģiskās programmas lieliski papildina memoriālā muzeja apmeklējumu, ļaujot skolēniem gūt plašāku priekšstatu par dzejnieka personības dažādajām šķautnēm. Bērni darbojas grupās, pildot dažādus erudīcijas uzdevumus gan saistībā ar ekskursijas laikā runāto, gan dabas un literatūras tēmām. Muzejpedagoģiskās programmas laikā skolēni atraktīvā veidā iepazīst Ojāra Vācieša pilsētvides un bērnu dzejas tēlus, kā arī risina radošus dzejas uzdevumus. Muzejspēles ilgums kopā ar ekskursiju – 1 h 15 min. Ieteicams līdz 25 dalībniekiem.
    • Ojārs Vācietis Pārdaugavā (8.–9. klašu skolēniem): Programma iepazīstina ar O. Vācieša dzeju un personību saistībā ar dzejnieka mājas un tuvākās Pārdaugavas vēsturi. Saruna par dzejnieka radošo pasauli, ielūkojoties viņa dzīves gaitā un darbos. Programma izmanto multimediju CD «OJĀRS VĀCIETIS» un ir skatāma kā Latvijas kultūrainavas un kultūras vērtību vienlaicīga iepazīšana. Nodarbības ilgums – 50 min. Ieteicams līdz 25 dalībniekiem. 
    • Ojārs Vācietis un laiks (10.–12. klašu skolēniem): Saruna par Ojāra Vācieša dzīvi un radošo darbību aizsākas muzeja apkārtnē, turpinās memoriālajā ekspozīcijā. Pārrunas ar skolēniem notiek telpā, kur aplūkojams Ojāra Vācieša multimediālais, biogrāfiskais CD. Ar vizuāliem un audiāliem piemēriem šeit raksturojam dzejnieka laiktelpu: dzīvi toreizējā politiskajā iekārtā, iepazīstinām ar Ojāra Vācieša laikabiedriem, apkārtējo vidi, kas ietekmējuši dzejnieka daiļradi. Nodarbības mērķis ir iepazīstināt skolniekus ar laikmetu un vidi, kurā dzīvojis Ojārs Vācietis, tādējādi palīdzot izprast un tuvoties Ojāra Vācieša daiļradei. Nodarbības ilgums – 60 min. Ieteicams līdz 25 dalībniekiem. 

Pakalpojumu cenrādis

MMA publisko maksas pakalpojumu cenrādis: http://likumi.lv/doc.php?id=278914

Leave a Reply

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>