Muzeji

MEMORIĀLO MUZEJU APVIENĪBAS MUZEJI PIEDĀVĀ DAUDZVEIDĪGU PROGRAMMU SKOLAS SOMAS IETVAROS.

Rīgas pašvaldībai rēķinus samaksai sagatavojam elektroniski – portālā www.eriga.lv un iestāde šo e-rēķinu saņem RDVIS UDV modulī Horizon WEB – Metarēķini.

INFORMĀCIJA APMEKLĒTĀJU GRUPĀM

Ja par muzeja sniegtajiem maksas pakalpojumiem vēlaties norēķināties, veicot pārskaitījumu, lūdzam to izdarīt savlaicīgi – pirms muzeja apmeklējuma!

Pakalpojums tiks sniegts tikai pēc tā priekšapmaksas Memoriālo muzeju apvienības kontā (Valsts kase, kods TRELLV22, konts: LV31TREL2220655004000).

Lai izrakstītu rēķinu, lūdzam MMA grāmatvedībai (baiba.pukite@memorialiemuzeji.lv) nosūtīt maksātāja rekvizītus un informāciju par apmeklējuma laiku, muzeju, kuru apmeklēsiet, apmeklētāju skaitu (atsevišķi norādot skolēnu, studentu, pensionāru, pavadošo skolotāju skaitu) un pakalpojuma veidu atbilstoši piedāvājumam muzeja cenrādī (piemēram, ekskursija, muzejpedagoģiska programma u.c.).

Pateicamies par izpratni!

Leave a Reply

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>