Kontakti

Administrācija

Juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV 1004

Faktiskā adrese: Kaļķu iela 24, Rīga, LV 1050

e-pasts: apvieniba@memorialiemuzeji.lv

Direktore Rita Meinerte

+371 67229980; +371 29486114;  rita.meinerte@memorialiemuzeji.lv

Direktores vietniece attīstības darbā Sanita Kossoviča

+371 67229980; +371 29486114; sanita.kossovica@memorialiemuzeji.lv

Galvenā grāmatvede Baiba Puķīte

+371 67229980; +371 29486114; baiba.pukite@memorialiemuzeji.lv

Personāla daļas vadītāja Līga Mikučevska

+371 67618775; +371 29486114; personals@memorialiemuzeji.lv

Mākslinieks Ints Sedlenieks

+371 67618775; +371 29486114; ints.sedlenieks@memorialiemuzeji.lv

IT speciālists Uldis Lapiņš

+371 67618775; +371 29161206; uldis.lapins@memorialiemuzeji.lv

Saimniecības pārzine Vija Losāne

+371 67618775; +371 29161206; saimnieciba@memorialiemuzeji.lv

 Sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Grudule

+371 67618775; +371 29486114; komunikacija@memorialiemuzeji.lv

 

Jāņa Akuratera muzejs

Ojāra Vācieša iela 6a, Rīga, LV 1004; akuraters@memorialiemuzeji.lv

Muzeja vadītāja Ruta Cimdiņa

+371 67619934; +371 29254631; +371 29451112; ruta.cimdina@memorialiemuzeji.lv;

Galvenā speciāliste Maira Valtere

+371 67619934; +371 29254631; +371 26703293; maira.valtere@memorialiemuzeji.lv

Speciālists Aivars Eipurs

+371 67619934; +371 29254631; aivars.eipurs@memorialiemuzeji.lv

 

Krišjāņa Barona muzejs

Krišjāņa Barona iela 3–5, Rīga, LV 1050; barons@memorialiemuzeji.lv

Muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa

+371 67284265;  +371 29120216; ruta.karklina@memorialiemuzeji.lv

Galvenais speciālists Andris Ērglis

+371 67284265; +371 29120216; andris.erglis@memorialiemuzeji.lv

Galvenā speciāliste Dita Barona

+371 67284265; +371 29120216; dita.barona@memorialiemuzeji.lv

 

Raiņa un Aspazijas muzejs

Muzeja vadītāja Zanda Rozenberga

+371 67272643; +371 29254193; zanda.rozenberga@memorialiemuzeji.lv

Raiņa un Aspazijas māja

Baznīcas iela 30, Rīga, LV 1010; rainis.maja@memorialiemuzeji.lv

Vecākais eksperts Jānis Zālītis

+371 67272643; +371 29254193; +371 29336974; janis.zalitis@memorialiemuzeji.lv

Speciāliste Ieva Aizpure

+371 67272643;  +371 29254193; ieva.aizpure@memorialiemuzeji.lv

Speciāliste Elvīra Bloma

+371 67272643;  +371 29254193; elvira.bloma@memorialiemuzeji.lv

Speciālists Raimonds Ķirķis

+371 67272643;  +371 29254193; raimonds.kirkis@memorialiemuzeji.lv

Raiņa un Aspazijas vasarnīca

Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala, LV 2015; rainis.vasarnica@memorialiemuzeji.lv

Galvenā speciāliste Astrīda Cīrule

+371 67764295; +371 29239472; +371 27162891; astrida.cirule@memorialiemuzeji.lv

Speciāliste Linda Grīnberga

+371 67764295; +371 29239472; linda.grinberga@memorialiemuzeji.lv

Speciāliste Gunita Paupere

+371 67764295; +371 29239472; gunita.paupere@memorialiemuzeji.lv

 

Raiņa muzejs „Jasmuiža”

Aizkalne, Preiļu novads, LV 5305; jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

Raiņa un Aspazijas muzeja vadītāja vietniece Solvita Kleinarte

+371 65329313; +371 29427554;+371 29487589; jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

Raiņa muzejs „Tadenava”

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV 5216

+371 65 229 391; +371 29250484; tadenava@memorialiemuzeji.lv

Speciāliste Agnese Timofejeva

+371 65229391; +371 29250484; tadenava@memorialiemuzeji.lv

Speciāliste Lelde Uzkure 

+371 65229391; +371 29250484; lelde.uzkure@memorialiemuzeji.lv

 

 

Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs

Alberta iela 12–9, Rīga, LV 1010; jrrbm@memorialiemuzeji.lv

Muzeja vadītāja Dace Vosa

+371 67331641; +371 29286751; +371 26586404; dace.vosa@memorialiemuzeji.lv

Speciāliste Maija Ārena

+371 67331641; +371 29286751; +371 26392540; maija.arena@memorialiemuzeji.lv

 

Andreja Upīša memoriālais muzejs

Brīvības iela 38–4, Rīga, LV 1050; upits@memorialiemuzeji.lv

Muzeja vadītāja Ilze Puķe

+371 29265417; +371 67289767; +371 29254346; ilze.puke@memorialiemuzeji.lv

Krājuma glabātāja Ilze Andresone

+371 67289767; +371 29254346; ilze.andresone@memorialiemuzeji.lv

Galvenais speciālists Arnis Koroševskis

+371 67289767; +371 29254346; arnis.korosevskis@memorialiemuzeji.lv

Speciāliste Laura Tabuna

+371 67289767; +371 29254346; laura.tabuna@memorialiemuzeji.lv

 

Andreja Upīša memoriālmāja

Daugavas iela 58, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125

Galvenā speciāliste Inese Ozoliņa

+371 65197221; +371 29496725; skriveri@memorialiemuzeji.lv

 

Ojāra Vācieša muzejs

Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV 1004; vacietis@memorialiemuzeji.lv

Muzeja vadītāja Ieva Ķīse

+ 371 67619905;+ 371 29443860; ieva.kise@memorialiemuzeji.lv;

Krājuma glabātāja Dora Pauzere

+ 371 67619905, + 371 67614015; dora.pauzere@memorialiemuzeji.lv

Speciāliste Dace Zālīte

+ 371 67619905, + 371 67614015; dace.zalite@memorialiemuzeji.lv

Speciālists Mārtiņš Bērziņš

+ 371 67619905, + 371 67614015; martins.berzins@memorialiemuzeji.lv