Jāņa Akuratera muzeja atjaunošana

EKSPLUATĀCIJĀ NODOTS ATJAUNOTAIS UN RESTAURĒTAIS JĀŅA AKURATERA MUZEJS

Jāņa Akuratera muzejs, 2016. gada septembris 2016. gada 30. septembrī VAS “Valsts nekustamie īpašum” (VNĪ) ekspluatācijā nodeva atjaunoto un restaurēto Jāņa Akuratera muzeju Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6a.

Muzeja atjaunošanas un restaurācijas darbus pēc SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” izstrādātā būvprojekta veica SIA “Modus būve”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 250 000. Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līdzfinansējums ir EUR 212 500, savukārt EUR 37 500 ir valsts budžeta līdzfinansējums.

VNĪ īstenotā projekta ietvaros Jāņa Akuratera muzeja ēkai, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tika veikta jumta seguma nomaiņa ar jauniem betona dakstiņiem, pietuvinot jumta seguma izskatu vēsturiskā jumta izskatam, izveidots apmeklētājiem pielāgots muzeja ieejas mezgls, veikta interjera detaļu atjaunošana pēc oriģinālajiem paraugiem, tajā skaitā muzejā iebūvēto būvgaldniecības izstrādājumu restaurācija.

Muzeja atjaunošanas un restaurācijas darbu laikā, ēkā ogļu apkures sistēma nomainīta uz gāzes apkures sistēmu, restaurēts un atjaunots kamīns un krāsnis, labiekārtota muzeja teritorija un veikta verandas un terases restaurācija.

Būvdarbi tika īstenoti EEZ finanšu instrumenta programmas “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana” projekta “Jāņa Akuratera muzeja restaurācija” ietvaros, ko īstenoja VNĪ sadarbībā ar Memoriālo muzeju apvienību. Projekta īstenotājs ir Memoriālo muzeju apvienība, kas nodrošināja projekta kultūras procesu vadību, savukārt VNĪ kā projekta partneris nodrošināja projekta administratīvo, finanšu un būvprocesa vadību.

Projekta ietvaros izdots buklets latviešu un angļu valodā par muzeja vēsturi un tā atjaunošanu:

Jāņa Akuratera muzejs: http://vni.lv/files/files/Muzejabukletslatviesuvaloda023.pdf

Jānis Akuraters Museum: http://vni.lv/files/files/Muzejabukletsangluvaloda024.pdf

 

  • 2015. gada 26. novembrī donorvalstu – Islandes Republikas, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes – īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” projekta “Jāņa Akuratera muzeja restaurācija” (projekta identifikācijas Nr. EEZLV04/GSKMS/2013/17) ietvaros notika seminārs „Memoriālo muzeju restaurācijas problēmas un risinājumi”.

Vairāk informācijas šeit:

SEMINĀRS “MEMORIĀLO MUZEJU RESTAURĀCIJAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI”

  • Donorvalstu – Islandes Republikas, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes – īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” ietvaros tiek īstenots projekts „Jāņa Akuratera muzeja restaurācija” (projekta identifikācijas Nr. EEZLV04/GSKMS/2013/17) – tiks restaurēta dzejnieka Jāņa Akuratera muzeja galvenā ēka, kas 1933. gadā celta pēc arhitekta Vernera Vitanda projekta. Šobrīd ēka ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 8945 un Valsts nozīmes vēsturiska notikuma vieta Nr. 8596. Restaurācijas projekta partneri ir VAS „Valsts nekustamie īpašumi” un Lillehammeres muzeju apvienība.Minētā projekta ietvaros 2015. gada 26. novembrī Ojāra Vācieša muzejā, O. Vācieša ielā 19, notiks seminārs MEMORIĀLO MUZEJU RESTAURĀCIJAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI.

Vairāk informācijas šeit:

PAR SEMINĀRU “MEMORIĀLO MUZEJU RESTAURĀCIJAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI”

  • No 2015. gada 3. līdz 6. jūnijam notika Jāņa Akuratera muzeja speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģijas Karalistes muzejiem – uz Bjērnstjernes Bjērnsona muzeju Aulestad Follebu, Sigridas Unsetes muzeju Bjerkebek Lillehammerē, Lillehammeres Brīvdabas muzeju Maihaugenā un Henriha Ibsena muzeju Oslo.

Vairāk informācijas šeit:

PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS UZ NORVĒĢIJU

Intervija ar Lillehammeres muzeju asociācijas direktori Benti Molvigu

Interview with Lillehammer`s museum association director Bente Molvig

 


GRANTS_logo
Ir sākta Jāņa Akuratera muzeja ēkas rekonstrukcijas un restaurācijas tehniskā projekta izstrāde. Muzeja nams un tā interjera detaļas tiks atjaunotas līdz 2016. gada 31. martam, kā to paredz VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) un Memoriālo muzeju apvienības parakstītais partnerības līgums par šo Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana” projektu.

Jāņa Akuratera muzeja ēkai Rīgā, O. Vācieša ielā 6a, līdztekus nama un tā interjera detaļu atjaunošanai tiks izveidots jauns muzeja apmeklētāju ieejas mezgls, labiekārtota muzeja teritorija, radīti jauni kultūras pakalpojumi muzeja apmeklētājiem, organizēta pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas Karalistes Lillehammeres muzeju apvienību un tās speciālajiem muzejiem.

2014. gada 14. oktobrī noslēgts līgums ar iepirkuma uzvarētāju SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs” par ēkas atjaunošanas tehniskā projekta izstrādi.

Projekta īstenotājs ir Memoriālo muzeju apvienība, kas nodrošinās projekta kultūras procesu vadību, savukārt VNĪ kā projekta partneris nodrošinās projekta administratīvo, finanšu un būvprocesa vadību.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 250 000 eiro apmērā. EEZ līdzfinansējums ir 212 500 eiro, savukārt 37 500 eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums.

Jāņa Akuratera muzejs ir iekārtots pēc arhitekta Vernera Vitanda projekta speciāli dzejnieka ģimenei funkcionālisma stilā 1933. gadā uzceltā koka savrupmājā. Ēka (Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, Valsts nozīmes vēsturiska notikuma vieta) ir augstvērtīgs 20. gadsimta 30. gadu Latvijas būvmākslas funkcionālisma stila arhitektūras paraugs ar racionālu, tam laikam modernu arhitektūru, kas izpaužas gan ēkas kopskatā, gan katras detaļas kvalitātē.

Šobrīd muzejā apskatāmas piecas telpas – kamīnzāle, ēdamistaba, dzejnieka kabinets, Marijas istaba un Gaišais salons. Muzeja darbības misija ir saglabāt pagājušā gadsimta 30. gados celtās mājas un tās iekštelpu autentiskumu, veidot un uzturēt sabiedrības interesi par Tēvzemes balvas laureātu, okupācijas gados noklusēto dzejnieku, rakstnieku un sabiedrisko darbinieku Jāni Akurateru (1876–1937).

Rakstnieka māja ir viens no Pārdaugavas kultūras centriem, kur, tāpat kā Jāņa Akuratera laikā, pulcējas literāti un mākslinieki, mūziķi un aktieri, skolēni un studenti.

VNI_zelts_sarkans

 

 

 

Vairāk par projektu: http://www.vni.lv/lat/projekti/realizetie_projekti/?id=16

GRANTS_logo

Jāņa Akuratera muzejs, 2016. gada septembrisGRANTS_logoVNI_zelts_sarkansJāņa Akuratera muzejs