Dokumenti

MMA nolikums

MMA struktūra

MMA publisko maksas pakalpojumu cenrādis

 

MMA publiskais pārskats, 2019. gads

MMA publiskais pārskats, 2018. gads

MMA publiskais pārskats, 2017. gads

MMA publiskais pārskats, 2016. gads

MMA publiskais pārskats, 2015. gads

MMA publiskais pārskats, 2014. gads

 

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāmes 2019. gadam

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāmes 2018. gadam

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2017. gadam

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāmes 2016. gadam

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāmes 2015. gadam

 

Informācija par MMA noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2016. gadā (izņemot Publisko iepirkumu likuma 3., 4. un 5. pantā minētos līgumus)

Informācija par MMA noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2015. gadā (izņemot Publisko iepirkumu likuma 3., 4. un 5. pantā minētos līgumus)

 

Informācija par MMA amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 369 Par valsts aģentūras “Rakstniecības muzejs un Rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuve” un valsts aģentūras “Memoriālo muzeju apvienība” izveidi un valsts aģentūras “Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs”, valsts aģentūras “Ojāra Vācieša memoriālais muzejs” un valsts aģentūras “Andreja Upīša memoriālais muzejs” reorganizāciju (02.06.2009.)

KNAB_bann_200x150

Plašāka informācija: http://ej.uz/zinoKNAB.

Leave a Reply

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

KNAB_bann_200x150

KNAB_bann_200x150