2012

JANVĀRIS, 2012

03.01. Rakstnieku vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Literatūrzinātnieka Ilgoņa Bērsona priekšlasījums par 2012. gada literatūras darbiniekiem – jubilāriem.

04.01. „Masku tradīcijas Latvijā un Eiropā”: Lienas Teterovskas priekšlasījums Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās folkloras kopa „Budēļi”.

05.01. „Renesanse. I daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

No 07.01. Interaktīva spēle „Sūnu ciema zēni” Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

10.01. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

09.01. Literārs vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Literatūrzinātnieka Edgara Mucenieka priekšlasījums par rakstnieci un filozofi Zentu Mauriņu.

12.01.

„Renesanse. II daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

Muzikāls vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Muzikoloģes Margaritas Tūnas lekcija par komponista Sergeja Rahmaņinova daiļradi.

13.01. „Aglaija. Jutekliskums un nepārejošais romantisms”: Jāņa Akuratera 136. dzimšanas dienai veltīts sarīkojums Jāņa Akuratera muzejā.

Piedalās: Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.philol. Maija Burima, Juris Kulakovs, Edward d-tech, Vilis Daudziņš, Līna Birzaka, Lina Lingita Bopulū.

14.01. Nodarbība „Barontēva azotē” 4–10 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

16.01. Dr.philol. Gundegas Grīnumas priekšlasījums „Zenta Mauriņa un Tičīna” Raiņa un Aspazijas mājā.

17.01.

Dzejnieces Brindas Ceriņas grāmatas „Laika vērotājs” atvēršana Raiņa un Aspazijas mājā.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

19.01. „Ziemeļu renesanse”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

21.01.

Nodarbība „Barontēva azotē” 4–10 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

Muzikāls vakars „Krievu romances” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās muzikoloģe Margarita Tūna.

22.01. Gundegas Zikmanes akvareļu izstādes „Manas puķes” atvēršana Jāņa Akuratera muzejā.

24.01.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Literārs vakars „Velgas Kriles daiļrade” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās literatūrzinātniece Sigita Kušnere un Ingus Barovskis.25.01. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar dzejnieku Jāni Rokpelni Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Liāna Langa.

26.01. „Manierisms”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

28.01. Nodarbība „Barontēva azotē” 4–10 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

29.01. Koncerts „Rūdolfa Blaumaņa priekam” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Piedalās jaunie folkmūziķi.

31.01.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Janvārī dzimušo dzejnieku radošais vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Māris Salējs, Jānis Cirvelis, Lelde Vaivode, Daiga Mežaka.

Izstādes:

„Manas puķes”: Gundegas Zikmanes akvareļu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Pieskārienu laiks”: Ineses Ščuckas gleznu izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Mana vismīļā”: Rīgas Lutera draudzes mākslinieku izstāde – veltījums Ziemassvētkiem Jāņa Akuratera muzejā.

„Raiņa un Aspazijas iela manā pilsētā”: jauniešu fotokonkursa uzvarētāju darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Anna Brigadere un Somija”: Annas Brigadieres 150. dzimšanas dienai veltīta izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Atver acis uz pasauli”: Knuta Skujenieka jubilejas izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

„Lugāna, tu esi skaistākā!”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde „Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens” Raiņa un Aspazijas mājā.

FEBRUĀRIS, 2012

02.02. „Baroks. I daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

03.02. Ivetas Vecenānes meistardarbnīca Krišjāņa Barona muzejā.

04.02. Nodarbība „Barontēva azotē” 4–10 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

07.02.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Rakstnieku vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Ēriks Hānbergs, Lija Brīdaka, Ēriks Lanss, Ilgonis Bērsons.

09.02.

Ivetas Vecenānes meistardarbnīca Krišjāņa Barona muzejā.

„Baroks. II daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

10.02. Roalda Dobrovenska un Veltas Kaltiņas fotogrāfiju izstādes „Spalvas brāļi. Spalvas māsas” atklāšana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

11.02. Nodarbība „Barontēva azotē” 4–10 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

Laimas dienas „Puķu darbnīca” Jāņa Akuratera muzejā.

12.02. Muzikoloģes Sandras Vilcānes priekšlasījums „Lielās balvas nominanti” Krišjāņa Barona muzejā.

13.02. Literāra pēcpusdiena „Rainis un Puškins” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pasniedzēja Ina Bergmane.

14.02. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

16.02.

„Spīdolas diena”: tikšanās ar tulkotāju, Spīdolas balvas laureāti Silviju Brici Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Ar dzejas programmu piedalās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas audzēkņi.

„Rokoko. I daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

19.02.

„Krišjāņa Barona muzeja tapšanas vēsture”: priekšlasījums ciklā „Mans nams. Mūsu mājas” Krišjāņa Barona muzejā.

„Baronu dzimtas virtuves tradīcijas. Ieskats Sofijas Dravnieces rokrakstā”: priekšlasījums ciklā „Sievietes Barona dzimtā” Krišjāņa Barona muzejā.

20.02. Atmiņu pēcpusdiena „Katram sava Velta Toma” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Maija Kalniņa, Ilgonis Bērsons, Lija Brīdaka, Olga Lisovska, Indulis Ranka un Ēriks Hānbergs.

21.02.

Dzimtās valodas diena Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Ieva Kolmane, Ronalds Briedis un Inga Žolude. Pasākums notiek sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru.

Raiņa atmiņu grāmatas „Kastaņola” atvēršanas svētki Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Piedalās Dr. philol. Gundega Grīnuma un mākslas vēsturnieks Edgars Dubiņš.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

22.02. LMA Scenogrāfijas katedras studentu darbu izstādes „Atrasts tulkojumā” atklāšana. Vizuālo zīmju atklāsmes H. Ibsena, K. Hamsuna, E. Po, V. Šekspīra, M. Māterlinka darbos – Rūdolfa Baltiņa, Sintijas Jēkabsones, Marijas Rozītes, Madaras Lazdiņas, Daces Slokas, Valtera Kristberga scenogrāfijas maketi.

23.02. „Rokoko. II daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

25.02. Latvijas Meža darbinieku vīru kora SILVICOLA koncerts Jāņa Akuratera muzejā.

28.02. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

29.02. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar dzejnieku Jāni Elsbergu Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Eduards Liniņš.

Izstādes:

„Atrasts tulkojumā”: LMA Scenogrāfijas katedras studentu darbu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Spalvas brāļi. Spalvas māsas”: Roalda Dobrovenska un Veltas Kaltiņas fotogrāfiju izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Manas puķes”: Gundegas Zikmanes akvareļu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Pieskārienu laiks”: Ineses Ščuckas gleznu izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Raiņa un Aspazijas iela manā pilsētā”: jauniešu fotokonkursa uzvarētāju darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Anna Brigadere un Somija”: Annas Brigadieres 150. dzimšanas dienai veltīta izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Atver acis uz pasauli”: Knuta Skujenieka jubilejas izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

MARTS, 2012

01.03. „Klasicisms. I daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

03.03. LMA Scenogrāfijas katedras pasniedzēja, scenogrāfa un režisora Viktora Jansona lekcija „Teātra režisori reformatori” Jāņa Akuratera muzejā.

06.03.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Dzejnieka Arvīda Skalbes atceres vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons.

07.03.

Zanes Gailītes grāmatas „Laika sijātas skaņas. Liepāja” atvēršana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Piedalās Imants Resnis, Mārtiņš Vilsons u.c. liepājnieki.

Dubultautorvakars „Jūtu spogulis” Jāņa Akuratera muzejā. Aijas Celmas dzeja un Guntara Riekstiņa mūzika.

08.03. „Klasicisms. II daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

09.03. LMA Scenogrāfijas katedras pasniedzēja, scenogrāfa un režisora Viktora Jansona lekcija „Teātra režisori reformatori” Jāņa Akuratera muzejā.

10.03.Moriss Māterlinks… un par Māterlinku Latvijā”: vizuālu, dramaturģisku, dzejisku un muzikālu noskaņu vakars Jāņa Akuratera muzejā.

12.03. Jelgavas novada kultūras dzīves norisēm veltīta pēcpusdiena Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās uzņēmējs Jurijs Petrovs.

13.03.

„Vientulība literatūrā”: lekcija ciklā „Sešas eksāmena tēmas” Jāņa Akuratera muzejā.

„Vientulības motīvs Edvarta Virzas, Friča Bārdas un Raiņa dzejā”: lekcija ciklā „Sešas eksāmena tēmas” Jāņa Akuratera muzejā.

Priekšlasījums ciklā „Mans nams. Mūsu mājas” Krišjāņa Barona muzejā. Lasa Rūta Kārkliņa.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Literāra pēcpusdiena „Dzejnieces Elzas Ķezberes dzīve un daiļrade” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās literatūrzinātniece Sigita Kušnere.

14.03.

„Autobiogrāfiskais literatūrā”: lekcija ciklā „Sešas eksāmena tēmas” Jāņa Akuratera muzejā.

„Man citas dienasgrāmatas nav, rakstu šeit….”(O. Vācietis): lekcija ciklā „Sešas eksāmena tēmas” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

Izstādes „Maskas un pasakas” atklāšana Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

Izstādes „IMANTS ZEMZARIS: Izmēri. Samēri. Žanri. Objekti. Fetiši. Teksti” atklāšanas „burza” Jāņa Akuratera muzejā.

15.03.

„Varonība literatūrā”: lekcija ciklā „Sešas eksāmena tēmas” Jāņa Akuratera muzejā.

„Es zinu – beigtu Napoleonu aprok, lai tas nesmirdētu, / Bet dzīvu kaķēnu baro ar siltu pienu” jeb varonības tēmas risinājumi 60., 70.un 80.gadu dzejā”: lekcija ciklā „Sešas eksāmena tēmas” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Sirdsapziņa literatūrā. Ojāra Vācieša sirdsapziņas ceļš”: lekcija ciklā „Sešas eksāmena tēmas” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Ampīrs. Akadēmisms”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

„Lai miesa un dvēsele kopā kvēl”: veltījums Aspazijas 147. dzimšanas dienai Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

Gunāra Priedes stunda Krišjāņa Barona muzejā.

16.03.

Aspazijas 147. dzimšanas dienai veltīta zinātniskā konference „Marts – Aspazijas mēnesis” Raiņa un Aspazijas mājā. Referē: Gundega Grīnuma, Jānis Zālītis, Astrida Stahnke (ASV), Sigita Kušnere, Astrīda Cīrule, Gaida Jablovska.

„Brīvība literatūrā”: lekcija ciklā „Sešas eksāmena tēmas” Jāņa Akuratera muzejā.

„Dzejnieka brīvība totalitārisma apstākļos. Ojārs Vācietis”: lekcija ciklā „Sešas eksāmena tēmas” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

17.03.

„Ģimene literatūrā: dažādi tēmas risinājuma modeļi”: lekcija ciklā „Sešas eksāmena tēmas” Jāņa Akuratera muzejā.

„Zīmes un to nozīmes”: Ivetas Vecenānes meistardarbnīca Krišjāņa Barona muzejā.

18.03. Jaņa Rozentāla 146. dzimšanas dienas svinības Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

20.03.

„Nāc nākdama, Liela diena, visi bērni tevi gaida!”: pasākums bērniem Majoru vidusskolā. Piedalās Krišjāņa Barona muzeja speciālisti Rūta Kārkliņa, Andris Ērglis un folkloras kopa „Budēļi”.

„Sen gaidīju, nu atnāca diženais Lielais rīts!”: bilingvāla nodarbība Krišjāņa Barona muzejā.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Sarunas par literatūru „Klasiskā perioda Atēnas” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās LU Humanitāro zinātņu fakultātes pasniedzēja Ilona Gorņeva.

„Personība sarunās un mūzikā” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās Latvijas Nacionālās operas soliste Sonora Vaice un koncertmeistare Ilze Ozoliņa.

21.03. „Sagaidām Lielo dienu!” Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās folkloras kopa „Budēļi”.

22.03. „Romantisms. Historisms”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

24.03. „Iesim Rīgas torņus un gaiļus skatīties!”: Ivetas Vecenānes meistardarbnīca Krišjāņa Barona muzejā.

25.03. Otrās deportācijas piemiņas stunda Sofijas Dravnieces atcerei Krišjāņa Barona muzejā.

27.03. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

28.03. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar dzejnieku un tulkotāju Sergeju Moreino Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Maira Asare.

29.03. „Reālisms”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

30.03. „Latviešu un krievu kultūras vēstures krustpunkti”: bilingvāla nodarbība Krišjāņa Barona muzejā.

Izstādes:

„IMANTS ZEMZARIS. Izmēri. Samēri. Žanri. Objekti. Fetiši. Teksti. Māksla. Mūzika” Jāņa Akuratera muzejā.

„Atrasts tulkojumā”: LMA Scenogrāfijas katedras studentu darbu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Spalvas brāļi. Spalvas māsas”: Roalda Dobrovenska un Veltas Kaltiņas fotogrāfiju izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Anna Brigadere un Somija”: Annas Brigadieres 150. dzimšanas dienai veltīta izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Atver acis uz pasauli”: Knuta Skujenieka jubilejas izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

APRĪLIS, 2012

01.04. Rīgas Lutera draudzes mākslinieku kopas pavasara izstādes „Aprīļa pilieni” atklāšana Ojāra Vācieša  memoriālajā muzejā.

03.04.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Literatūras vēsturnieces Gaidas Jablovskas priekšlasījums „Rainis un Slobodska” Raiņa un Aspazijas mājā.

05.04. „Impresionisms”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

10.04.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Sarunu vakars „Demistifikācija somu sieviešu literatūrā” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās LU Humanitāro zinātņu fakultātes pasniedzēja Marija Semjonova un LU doktorante Inga Fridrihsone.

12.04.

„Postimpresionisms”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

„Laika slota”: „Dueta Sandra” jubilejas koncerts Jāņa Akuratera muzejā.

14.04. „Imanta Zemzara mūzikas diena” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolas un Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis” audzēkņi.

„Ko stāsta muzeja eksponāti?”: Ivetas Vecenānes meistardarbnīca Krišjāņa Barona muzejā.

17.04.

„Imants Zemzaris. Radāmās domas un daiļrades psiholoģija pirms un pēc 20 gadiem” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās Baņuta Ancāne, Regīna Razuma, Ingrīda Zemzare, Inese Žune, Guntars Pupa.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Priekšlasījums „Bēru tradīcijas antīkajā pasaulē” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās LU Humanitāro zinātņu fakultātes pasniedzēja Ilona Gorņeva.

19.04. „Simbolisms. Jūgendstils”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

20.04. „Imanta Zemzara kamermūzikas autorvakars”: izstādes „IMANTS ZEMZARIS. Izmēri. Samēri. Žanri. Objekti. Fetiši. Teksti. Māksla. Mūzika” felice fine Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās Ieva Parša.

23.04. Literārs priekšlasījums „Divdesmitā gadsimta krievu un latviešu literatūras sakari” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Anastasija Vedela, Svetlana Pogodina un Andreja Gordins.

24.04.

Izstādes „AR DABAS DVAŠU… Oskaram Kalējam – 110” atklāšana Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās mākslas zinātniece Ingrīda Burāne, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņi, Kultūras centra „Iļģuciems” teātra studija „Rampa”.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

25.04. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar rakstnieci un tulkotāju Mairu Asari Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Vita Mekša.

26.04.

„Ekspresionisms. Fovisms”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

Dzejnieka Andra Vējāna atceres vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons un literatūras vēsturniece Gaida Jablovska. Andra Vējāna dzeju lasa aktieris Haralds Ulmanis.

27.04. Izstādes „FILMA TOP: režisora Rolanda Kalniņa filmu mākslinieki” atklāšana Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

28.04.

„Martas piecas grāmatas jeb jaunkundze no Zaļās skolas”: pasākums akcijas/ceļojuma „Piecas BUČAS” ietvaros Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„Pieci grāmatu skapja stāsti par draudzību, mīlestību un dievišķīgo vieglprātību”: pasākums akcijas/ceļojuma „Piecas BUČAS” ietvaros Jāņa Akuratera muzejā.

„Ģimenes albums – manas ģimenes muzejs”: Ivetas Vecenānes meistardarbnīca Krišjāņa Barona muzejā.

Izstādes:

„FILMA TOP: režisora Rolanda Kalniņa filmu mākslinieki” Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„AR DABAS DVAŠU…”: Oskara Kalēja 110. dzimšanas dienai veltīta izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Aprīļa pilieni”: Rīgas Lutera draudzes mākslinieku kopas pavasara izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„IMANTS ZEMZARIS. Izmēri. Samēri. Žanri. Objekti. Fetiši. Teksti. Māksla. Mūzika” Jāņa Akuratera muzejā.

„Spalvas brāļi. Spalvas māsas”: Roalda Dobrovenska un Veltas Kaltiņas fotogrāfiju izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Anna Brigadere un Somija”: Annas Brigadieres 150. dzimšanas dienai veltīta izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Atver acis uz pasauli”: Knuta Skujenieka jubilejas izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

MAIJS, 2012

03.05. „Kubisms. Futūrisms”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

05.05. Ģirtu diena Jāņa Akuratera muzejā. Režisora Ģirta Nagaiņa atcerei.

07.05. „Modernisma laikmets latviešu literatūrā”: literatūrzinātnieces Sigitas Kušneres priekšlasījums Raiņa un Aspazijas mājā.

08.05.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Literāra pēcpusdiena Raiņa un Aspazijas mājā. Par bibliogrāfu Jāni Misiņu stāsta literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons, par rakstnieci Irmu Grebzdi – žurnālists Andris Sproģis, par rakstnieci Ilzi Indrāni – dzejnieks Uldis Auseklis.

10.05. „Abstraktā māksla. Dadaisms. Metafiziskā glezniecība”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

11.05.

BJC „Altona” mākslas darbu izstādes „Ceļš” atklāšana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Sarunas par dzejniekiem un mātēm”: seminārs Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

15.05. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

16.05. Annas Rancānes dzejoļu krājuma „Bezdelīgu pasts / Pylni kārmani dabasu…” atvēršanas svētki Raiņa un Aspazijas mājā. Vakaru vada Janīna Kursīte.

17.05. „Art deco. Sirreālisms. Sociālistiskais reālisms”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

Gundegas Repšes interviju grāmatas „Rakstnieki IR. Gadsimta sākuma skatiens” atvēršana-diskusija Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Vita Matīsa, Roalds Dobrovenskis, Aivars Eipurs, Sigita Kušnere.

19.05.

Jūra un Degoša sala”: Muzeju nakts pasākumi Jāņa Akuratera muzejā.

Izstādes „Degoša sala” atklāšana.

Jūra starp Rīgu un Helsinkiem”: Muzeju nakts pasākumi Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

Mans kuģis stāv uz zēģelēm…”/„Upe un cilvēka dzīve”: Muzeju nakts pasākumi Krišjāņa Barona muzejā.

Tas vējiņš pūta, dzina manu laivu/Pār gaisa Daugavu, par gara jūru…”: Muzeju nakts pasākumi Raiņa un Aspazijas mājā.

Jūra, jūra vien…”: Muzeju nakts pasākumi Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Zila jūra debess jumā guļ”: Muzeju nakts pasākumi Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„Zili zaļi brīnumi Tadenavā”: Muzeju nakts pasākumi Raiņa muzejā „Tadenava”.

Kuģis ANDREJS UPĪTS”: Muzeju nakts pasākumi Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

Saldumu jūra”: Muzeju nakts pasākumi Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

Izstādes „Andreja Upīša memoriālmājai – 60” atklāšana.

„Savējie”: Muzeju nakts pasākumi Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

Izstādes „Kur Torņakalns sācies…” atklāšana.

21.05. „Raiņa muzeja Slobodskā divdesmitgades svinības 2012. gada 18. maijā”: literatūras vēsturnieces Gaidas Jablovskas priekšlasījums Raiņa un Aspazijas mājā.

22.05.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Literāra pēcpusdiena „Sieviete trimdā” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Latvijas Disleksijas biedrības valdes priekšsēdētāja, LU doktorante Eva Birzniece.

Ilgoņa Bērsona grāmatas „Manuprāt” atvēršana Raiņa un Aspazijas mājā.

24.05. „Kinētiskā māksla. Opārts. Popārts”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

25.05. Radošā konkursa „Par ko man neiznāk dzeja iz manām sirdssāpēm” noslēgums Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

26.05. Klāva Veinbaha darbu izstādes „Pārdaugavas torņi” atvēršana Jāņa Akuratera muzejā.

29.05. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

30.05. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar literatūrzinātnieku un rakstnieku Gunti Bereli Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Kārlis Vērdiņš.

31.05. „Abstraktais ekspresionisms. Minimālisms”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

Izstādes:

„Pārdaugavas torņi”: Klāva Veinbaha darbu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Kur Torņakalns sācies…” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Andreja Upīša memoriālmājai – 60” Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

„Degoša sala”: konkursa „Degoša sala” laureātu darbu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Ceļš”: BJC „Altona” mākslas darbu izstāde.

„FILMA TOP: režisora Rolanda Kalniņa filmu mākslinieki” Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„AR DABAS DVAŠU…”: Oskara Kalēja 110. dzimšanas dienai veltīta izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Aprīļa pilieni”: Rīgas Lutera draudzes mākslinieku kopas pavasara izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Anna Brigadere un Somija”: Annas Brigadieres 150. dzimšanas dienai veltīta izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Atver acis uz pasauli”: Knuta Skujenieka jubilejas izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

JŪNIJS, 2012

05.06.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Rakstnieka Ērika Lansa radošā darba vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās autors. Vakaru vada Ēriks Hānbergs.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstādes „Sīksti lini, balta vilna/Ceļ pūriņu augstumā jeb Kārdināšana ar pūru” atklāšana Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„Atskats folkloras ekspedīciju vēsturē, nākotnes iezīmes”: Līgas Miklaševičas priekšlasījums Raiņa un Aspazijas mājā.

07.06. „Konceptuālā māksla. Postmodernisms”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

12.06.

Izstādes „Oļģerta Kurmja noslēpums”: Andreja Upīša tulkojumi atklāšana Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

13.06. Jāņu mācības Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās folkloras kopa „Budēļi”.

14.06.

Jāņu mācības Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās Ilga Reizniece.

Allas Folkas gleznu izstādes „Mazliet romantikas” atklāšana Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

Tikšanās ar mākslinieku Klāvu Veinbahu Jāņa Akuratera muzejā.

19.06.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Jāņu ielīgošana Andreja Upīša memoriālmājā. Piedalās folkloras kopa „Sateka”.

20.06.

Jāņu ielīgošana Jāņa Akuratera muzeja dārzā. Piedalās folkloras kopa „Skandinieki”.

Jāņu ielīgošana Ojāra Vācieša memoriālā muzeja dārzā. Piedalās folkloras kopa „Skandinieki”.

21.06.

Populārās mūzikas koncerts Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Klasiskās un mūsdienu vokālās mākslas studijas „Harmonija” dalībnieki.

Lielā Jāņa vārda diena Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Piedalās folkloras kopa „Skance” un dziesmu kopa „Meitys”.

27.06. Izstādes „Biruta Baumane. Gleznas” atklāšana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

29.06.

Elzas Ķezberes Rakstu III sējuma „Dzeja un dzīve” atvēršanas svētki Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās Eleonora Šturma, Rita Gāle, Vija Vētra, Maija Kalniņa, Inguna Daukste-Silasproģe, Pēteris Korsaks.

Skrīveru novada svētki Andreja Upīša memoriālmājā. Tikšanās ar Latvijas TV videofilmas „Aktrise Ragārēs” radošo grupu, brīvdabas kino izrāde – Latvijas TV videofilma „Aktrise Ragārēs”.

30.06.

Skrīveru novada svētki Andreja Upīša memoriālmājā. Amatnieku tirdziņš, Skrīveru tekstilstudijas darināto tērpu skate, tautas mūzikas koncerts, Skrīveru teātra izrāde – Andreja Upīša komēdija „Apburtais loks”.

„Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Jāni Streiču Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Ēriks Hānbergs.

Izstādes:

„Biruta Baumane. Gleznas” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Mazliet romantikas”: Allas Folkas gleznu izstāde Andreja Upīša muzejā.

„Oļģerta Kurmja noslēpums”: Andreja Upīša tulkojumi Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

Sīksti lini, balta vilna/Ceļ pūriņu augstumā jeb Kārdināšana ar pūru”: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„Pārdaugavas torņi”: Klāva Veinbaha darbu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Kur Torņakalns sācies…” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Andreja Upīša memoriālmājai – 60” Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

„Degoša sala”: konkursa „Degoša sala” laureātu darbu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Ceļš”: BJC „Altona” mākslas darbu izstāde.

„AR DABAS DVAŠU…”: Oskara Kalēja 110. dzimšanas dienai veltīta izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Anna Brigadere un Somija”: Annas Brigadieres 150. dzimšanas dienai veltīta izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

JŪLIJS, 2012

03.07.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

05.07. Programma Rīgas skolu audzēknņiem „Tā tik būs vasara!” (Mūzikas diena) Krišjāņa Barona muzejā.

14.07.–15.07. Cepļa kurināšana Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

19.07. Programma Rīgas skolu audzēknņiem „Tā tik būs vasara!” (Dabas diena) Krišjāņa Barona muzejā.

26.07. Programma Rīgas skolu audzēknņiem „Tā tik būs vasara!” (Šaha karalistes iepazīšana) Krišjāņa Barona muzejā.

Izstādes:

„Biruta Baumane. Gleznas” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Mazliet romantikas”: Allas Folkas gleznu izstāde Andreja Upīša muzejā.

„Oļģerta Kurmja noslēpums”: Andreja Upīša tulkojumi Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

Sīksti lini, balta vilna/Ceļ pūriņu augstumā jeb Kārdināšana ar pūru”: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„Pārdaugavas torņi”: Klāva Veinbaha darbu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Kur Torņakalns sācies…” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Andreja Upīša memoriālmājai – 60” Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

„Degoša sala”: konkursa „Degoša sala” laureātu darbu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Ar dabas dvašu…”: Oskara Kalēja 110. dzimšanas dienai veltīta izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Anna Brigadere un Somija”: Annas Brigadieres 150. dzimšanas dienai veltīta izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

AUGUSTS, 2012

02.08. Programma Rīgas skolu audzēkņiem „Tā tik būs vasara!” (Mākslas talantu diena) Krišjāņa Barona muzejā.

07.08. Viļņas teātra „Mazā burve” (Raganiukės Teatras) viesizrāde „Trīs sivēntiņi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

09.08.

Programma Rīgas skolu audzēkņiem „Tā tik būs vasara!” (Rīgas diena) Krišjāņa Barona muzejā.

Viļņas teātra „Mazā burve” (Raganiukės Teatras) viesizrāde „Trīs sivēntiņi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

Izstādes „Jūra starp Rīgu un Helsinkiem” atklāšana Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

10.08.–11.08. Keramikas cepļa kurināšana Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

11.08. Viļņas teātra „Mazā burve” (Raganiukės Teatras) viesizrāde „Šmulīša piedzīvojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

14.08. Viļņas teātra „Mazā burve” (Raganiukės Teatras) viesizrāde „Trīs sivēntiņi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

16.08. Viļņas teātra „Mazā burve” (Raganiukės Teatras) viesizrāde „Šmulīša piedzīvojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

17.08.–19.08. „Pirms 100 gadiem Albert’ielā”: pasākumi Rīgas svētku ietvaros Jaņa Rozentāla un Krišjāņa Barona muzejā.

18.08. Viļņas teātra „Mazā burve” (Raganiukės Teatras) viesizrāde „Trīs sivēntiņi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

19.08.

Izstādes „Zemes prieks: gleznotājam un mākslas vēsturniekam Oļģertam Saldavam – 105” atklāšana Jāņa Akuratera muzejā.

Jāņa Liepiņa ilūziju spēles „Viesmīlīgā māja” pirmizrāde Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās: Marija Akuratere – Lidija Pupure, Kārlis Štrāls – Juris Hiršs, Laima Akuratere – Zane Jančevska, Mūzikas skolotājs – Imants Zemzaris, Mūzikas studente – Annija Dīķe.

25.08. Literāri muzikāls pasākums „Latgalīts latgalīšam draugs jeb LaLaDra” Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

Izstādes:

„Zemes prieks: gleznotājam un mākslas vēsturniekam Oļģertam Saldavam – 105” Jāņa Akuratera muzejā.

„Jūra starp Rīgu un Helsinkiem”: jūras tēma Jaņa Rozentāla dzīvē, fotogrāfijās un mākslas darbos Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Biruta Baumane. Gleznas” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Mazliet romantikas”: Allas Folkas gleznu izstāde Andreja Upīša muzejā.

„Oļģerta Kurmja noslēpums”: Andreja Upīša tulkojumi Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

Sīksti lini, balta vilna/Ceļ pūriņu augstumā jeb Kārdināšana ar pūru”: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„Kur Torņakalns sācies…” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Andreja Upīša memoriālmājai – 60” Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

SEPTEMBRIS, 2012

03.09. Lekcija-nodarbība „Kā plānot brīvā laika pavadīšanu” Krišjāņa Barona muzejā.

„Rainis un Blaumanis. Polemika presē” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās LU doktorants Ingus Barovskis.

04.09.

Nodarbība „Kas ir muzejs? Stāsts par Dainu skapi” Krišjāņa Barona muzejā.

Dzejnieces Lijas Brīdakas autorvakars Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās autore un aktieri Ieva Mūrniece un Haralds Ulmanis.

Izstādes „UNESCO programma „Pasaules atmiņa” Latvijā” atklāšana Raiņa muzejā „Tadenava”.

05.09.

LMA asoc. prof. Kristīnes Ogles lekcija „Vilhelma Purvīša Dabasskatu meistardarbnīca LMA: dzīve, cilvēki, fakti, notikumi…” Jāņa Akuratera muzejā.

Nodarbība „Burvji, kas mīt muzejā: muzeja darbinieka ikdiena” Krišjāņa Barona muzejā.

DZEJAS DIENAS 2012. „Viena vēja dzīti, vienā traukā” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās dzejnieces Dagnija Dreika un Roze-Marija Fransuā.

06.09.

Nodarbība Savas dzimtas izpētes soļi un Dzimtas koka veidošana” Krišjāņa Barona muzejā.

DZEJAS DIENAS 2012. „Pa Raiņa ceļiem Vidusjūras krastā”. Stāsta literatūras vēsturniece, Mag. philol. Gaida Jablovska.

07.09.

Nodarbība Gadskārtu un citu svētku svinības muzejā” Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās folkloras kopa „Budēļi”.

DZEJAS DIENAS 2012. „Atvērt, nevar aizvērt”: gada laikā iznākušo dzejas krājumu autoru lasījumi Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Piedalās Ruta Štelmahere, Inga Gaile, Arvis Viguls, Daina Sirmā, Leons Briedis, Ingmāra Balode, Anna Foma.

08.09.

„ČAU, Pārdaugava!” jeb Ielūdz Ošu Anna, Ciemos pie Čaka vecmāmiņas un No kalpa zēna par Rīgas kungu: akcija-ceļojums, sadarbojoties Jāņa Akuratera muzejam, Andreja Upīša memoriālajam muzejam un Aleksandra Čaka memoriālajam dzīvoklim.

Lekcija „Gleznotāja darbnīcas stāsti” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag. art. Dace Vosa.

„Baltās naktis” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Ilmārs Šlāpins, Rihards Bargais u.c. Pasākumu organizē portāls satori.lv

09.09.

Lekcija „Janis Rozentāls un Ellija Forsele-Rozentāle: somu dzīvesstils latviešu gleznotāja namā”. Lekciju lasa Mag. art. Dace Vosa.

10.09. DZEJAS DIENAS 2012. Dzejnieka un barda Mikus Straumes autorvakars Raiņa un Aspazijas mājā.

11.09.

DZEJAS DIENAS 2012. Dzejnieces Olgas Lisovskas radošais vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās autore, aktieri Ieva Mūrniece un Haralds Ulmanis.

DZEJAS DIENAS 2012. „100 grami dzejas un cukura” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Piedalās Lija Brīdaka, Knuts Skujenieks.

12.09.

DZEJAS DIENAS 2012. Raiņa un Aspazijas sarakste UNESCO „Pasaules atmiņas” Nacionālajā reģistrā.

Dr. philol. Jāņa Zālīša priekšlasījums.

Plāksnes atklāšana pie Raiņa un Aspazijas vasarnīcas. Piedalās UNESCO LNK Zināšanu sabiedrības programmu padomes vadītājs un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, Memoriālo muzeju apvienības direktore Rita Meinerte un Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore Ilze Knoka.

Dzeju lasa aktrise Aija Magone.

DZEJAS DIENAS 2012. Anitas Skrjabes dzejas muzikāls uzvedums Raiņa muzejā „Jasmuiža”. Piedalās Barkavas Kultūras nama Jaunrades studijas „Pirmatne”.

14.09.

DZEJAS DIENAS 2012. „Dzejoļa draugi”: Dzejas dienas bērniem Raiņa muzejā „Tadenava”. Piedalās Inese Zandere, Kaspars Znotiņš Gundega Muzikante, Jēkabs Nīmanis.

Andas Svarānes keramikas izstādes „Zirņa bērni” atklāšana Raiņa muzejā „Tadenava”.

DZEJAS DIENAS 2012. Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācijas neformālo jauniešu grupas „Pozitīvs” Dzejas dienu pasākums ES programmas „Jaunatne darbībā” projekta „Iespēja Tev un man” ietvaros Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās dzejniece Amanda Aizpuriete un dziesminieks Jānis Cirvelis.

DZEJAS DIENAS 2012. „Ausma Kantāne – dzejā un dzīvē”: saruna ar aktrisi, Raiņa un Imanta Ziedoņa dzeja Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

16.09. DZEJAS DIENAS 2012. „Balss nospiedums”: Literārās Akadēmijas Dzejas meistardarbnīcu dalībnieku lasījumi Jāņa Akuratera muzejā.

17.09. DZEJAS DIENAS 2012. Pirmsatmodas laiku folkgrupas „Akcents”, daudzu dziesmu vārdu un mūzikas autora Valda Ābola autorvakars Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās grupas „Akcents” vijolniece Anda Beitāne.

19.09.

DZEJAS DIENAS 2012. Dzejas dienu sarīkojums Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Ojāra Vācieša un Imanta Ziedoņa muzikāla dzejas kompozīcija. Piedalās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas vokāli dramatiskais ansamblis „Pēdējā minūte” (vadītāja Elīna Apsīte).

Jāņa Streiča pasteļu izstādes „Basām kājām” atklāšana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

21.09. DZEJAS DIENAS 2012. Literāri muzikāls uzvedums „Gadskārtas ritumā” Raiņa muzejā „Jasmuiža”. Piedalās PVĢ folkloras kopa „Rūtoj” un Berķeneles muzeja jauniešu teātra kopa. Režisors Viesturs Rencis.

25.09. Diskusija VALODAS SPĒLES TULKOJUMOS Raiņa un Aspazijas mājā. Tikšanās ar tulkotāju Daci Meieri.

26.09.

Valodas vakaru cikls „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Tikšanās ar rakstnieci un žurnālisti Daci Rukšāni. Sarunu vada Maira Asare.

„Knuts Skujenieks. Presto appassionato”: Māra Salēja un Gundara Riekstiņa radošais vakars Jāņa Akuratera muzejā.

„Andrejs Eglītis dzejā un dzīvē” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās LU doktorante Sigita Kušnere.

28.09. Sarīkojums „Mākslinieki – ilustratori” Andreja Upīša memoriālajā muzejā. Piedalās Lilita Klinkerte, Viesturs Grants, Dzirkstīte Purviņa.

Izstādes:

„Basām kājām”: Jāņa Streiča pasteļu izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Zirņa bērni”: Andras Svarānes keramikas izstāde Raiņa muzejā „Tadenava”.

„UNESCO programma „Pasaules atmiņa” Latvijā” Raiņa muzejā „Tadenava”.

„Zemes prieks: gleznotājam un mākslas vēsturniekam Oļģertam Saldavam – 105” Jāņa Akuratera muzejā.

„Jūra starp Rīgu un Helsinkiem”: jūras tēma Jaņa Rozentāla dzīvē, fotogrāfijās un mākslas darbos Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Biruta Baumane. Gleznas” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Oļģerta Kurmja noslēpums”: Andreja Upīša tulkojumi Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

Sīksti lini, balta vilna/Ceļ pūriņu augstumā jeb Kārdināšana ar pūru”: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„Kur Torņakalns sācies…” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Andreja Upīša memoriālmājai – 60” Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

OKTOBRIS, 2012

02.10.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Rakstnieka Artūra Heniņa radošā darba vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās autors, Ēriks Hānbergs, Ilgonis Bērsons, Andrejs Migla.

04.10. Bilingvāla pēcpusdiena „Latviešu vārdi Krievzemes kartē” Krišjāņa Barona muzejā.

05.10.

Izstādes „Aivars Vilipsōns. Suneti” atklāšana Jāņa Akuratera muzejā.

Krišjāņa Barona dzimtai veltīts vakars Krišjāņa Barona muzejā.

08.10. Dziesminieka Dināra Gulbja autorvakars Raiņa un Aspazijas mājā. Vakaru vada dzejniece Anita Dragūna.

09.10. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

13.10. „Nezūdošajā gaismā” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Trīs dzejnieki – Ludmila Azarova, Ojārs Vācietis, Šri Činmojs – latviešu, krievu un angļu valodā. Piedalās Rīgas Šri Činmoja centra dalībnieki.

15.10. Izzinoša pēcpusdiena „Rainis – lasītājs” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Dr. philol. Gundega Grīnuma.

16.10. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

19.10. „Letonika un starpkultūru pētījumi” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās LU Humanitāro zinātņu fakultātes studenti.

17.10. – 27.11. Jāņa Akuratera muzeja sadarbības projekts ar Laikmetīgās mākslas centru kim? ciklā „Kafejnīcas lieta” – Strēlnieki. Rakstnieki. Mākslinieki. Konrāds Ubāns. Jāņa Akuratera portrets. (1917).

22.10. Tematiska pēcpusdiena „Raiņa ārzemju ceļojumi 1926. un 1927. gadā” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās literatūras vēsturniece Gaida Jablovska.

23.10. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

24.10.

Izstādes „5×5”slēgšana Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās tautas tradīciju kopa „Budēļi”.

Izstāde/akcija „Maģiskais teātris – ieeja tikai jukušiem. Akuraters vai Hese?” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās režisors Viktors Jansons un komponists Juris Kulakovs.

25.10. Izstāde/akcija „Maģiskais teātris – ieeja tikai jukušiem. Akuraters vai Hese?” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās režisors Viktors Jansons un komponists Juris Kulakovs.

26.10.

„Portrets”: Inta Sedlenieka scenogrāfijas izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

Izstāde/akcija „Maģiskais teātris – ieeja tikai jukušiem. Akuraters vai Hese?” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās režisors Viktors Jansons un komponists Juris Kulakovs.

Konference „Latgales keramika. Tradīcijas un pārmantojamība” Raiņa muzejā „Jasmuiža”. Piedalās Solvita Brūvere, Gaida Jablovska, Andris Ušpelis, Imants Klīdzējs, Janīna Kursīte, Valentīns Petjko, Mairita Folkmane, Ilona Šauša.

27.10.

Izstādes „Ielūdz kaligrāfi” atklāšana Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

Izstāde/akcija „Maģiskais teātris – ieeja tikai jukušiem. Akuraters vai Hese?” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās režisors Viktors Jansons un komponists Juris Kulakovs.

29.10. – 02.11. Nodarbības „Valodu ceļi skolas brīvlaikā” Krišjāņa Barona muzejā.

30., 31.10. Izstāde/akcija „Maģiskais teātris – ieeja tikai jukušiem. Akuraters vai Hese?” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās režisors Viktors Jansons un komponists Juris Kulakovs.

31.10.

Krišjāņa Barona dzimšanas dienas pasākumi Krišjāņa Barona muzejā.

Valodas vakaru cikls „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Tikšanās ar teātra zinātnieci Silviju Radzobi. Sarunu vada Atis Rozentāls.

Izstādes:

Izstāde/akcija „Maģiskais teātris – ieeja tikai jukušiem. Akuraters vai Hese?” Jāņa Akuratera muzejā.

„Ielūdz kaligrāfi” Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„Portrets”: Inta Sedlenieka scenogrāfijas izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Aivars Vilipsōns. Suneti” Jāņa Akuratera muzejā.

„Jūra starp Rīgu un Helsinkiem”: jūras tēma Jaņa Rozentāla dzīvē, fotogrāfijās un mākslas darbos Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Oļģerta Kurmja noslēpums”: Andreja Upīša tulkojumi Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

Sīksti lini, balta vilna/Ceļ pūriņu augstumā jeb Kārdināšana ar pūru”: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„Kur Torņakalns sācies…” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Andreja Upīša memoriālmājai – 60” Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

NOVEMBRIS, 2012

01.11. „Mans brālis Ojārs”: Vilhelma Mihailovska fotogrāfiju izstādes atklāšana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

06.11.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Tikšanās ar Kurzemes reģiona literātiem Raiņa un Aspazijas mājā. Vakaru vada Ēriks Hānbergs un Sandra Vensko.

07.11. Strēlnieku dziesmas – folkloras kopas „Budēļi” atklātais mēģinājums Krišjāņa Barona muzejā.

09.11.

Priekšlasījums „Izcilas personības Baronu dzimtā” – Kārlis Barons (jun.), Sofija Dravniece u.c. Krišjāņa Barona muzejā.

Jāņa Akuratera muzeja organizētās izstādes/akcijas „Maģiskais teātris – ieeja tikai jukušiem. Akuraters vai Hese?” atklāšana galerijā „Gocart” Visbijā, Zviedrijā.

11.11. „Tautasdziesma” – Austras Pumpures un Austras bērnu koncerts Krišjāņa Barona muzejā.

12.11. Tematiska pēcpusdiena „Dzejnieka Edvarta Virzas daiļrade” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās LU doktorante Sigita Kušnere.

13.11.

Dzejas performance „Reibdami paši no sava neprāta” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Piedalās Juris Bartkevičs, Arturs Maskats, Armands Siliņš, Vija Beinerte, Imants Auziņš un Laima Žurgina. Režisors Mihails Gruzdovs.

CD „Ojārs Vācietis. Tālums starp balto un balto” atvēršana. Izdevējs „Upe tuviem un tāliem”

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

18.11. „Viena, mēle, viena dvēsele, viena zeme mūsu!”: Raiņa „Daugavas” kopīgs lasījums Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

20.11.

Literāri muzikāls vakars „Es negribu ne zīlēt vairs, ne minēt…”: tikšanās ar rakstnieku un dramaturgu Jāni Jurkānu Raiņa un Aspazijas mājā. Dialogu uzkurinās rakstnieks un literatūrzinātnieks Valdis Rūmnieks.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

21.11.

„Viss turpinās”: Imanta Auziņa 75. dzimšanas dienai veltīta trīs grāmatu atvēršana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Luija XVI stilā un noskaņās”: Gaišā salona restaurētā mēbeļu komplekta prezentācija Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās Mag. art. Dainis Bruģis, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas pedagogs Andris Pauls un Kameransambļu klases audzēkņi.

22.11. Domubiedru grupas „Dārta” iepazīšanās nodarbība numeroloģijā Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Visija Linarte.

27.11. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

28.11.

Man mieru neliek Vāgners jeb Riharda Vāgnera mazās formas: koncerts ciklā „Kamermūzika plus…” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās: Guntars Pupa, Laura Grecka (mecosoprāns), Dzintars Beitāns (vijole) un Pēteris Plakidis (klavieres).

Valodas vakaru cikls „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Tikšanās ar tulkotāju Maimu Grīnbergu. Sarunu vada Inese Zandere.

29.11. Jūrmalas fotomākslinieka Ojāra Mārtinsona izstādes „Vakar, šodien, rīt…” atklāšana Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

30.11.

„Andrejdienā pie Andreja”: Andrejam Upītim veltīts sarīkojums Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros. Piedalās Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas pedagogi un audzēkņi Ivetas Biķernieces vadībā.

Dzejnieka Andra Vējāna atceres vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Atmiņas stāsta Ilgonis Bērsons, Lija Brīdaka, Māra Svīre un Gaida Jablovska.

Izstādes:

„Vakar, šodien, rīt…”: Jūrmalas fotomākslinieka Ojāra Mārtinsona izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Mans brālis Ojārs”: Vilhelma Mihailovska fotogrāfiju izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

Izstāde/akcija „Maģiskais teātris – ieeja tikai jukušiem. Akuraters vai Hese?” galerijā „Gocart” Visbijā, Zviedrijā.

„Ielūdz kaligrāfi” Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„Portrets”: Inta Sedlenieka scenogrāfijas izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Aivars Vilipsōns. Suneti” Jāņa Akuratera muzejā.

„Jūra starp Rīgu un Helsinkiem”: jūras tēma Jaņa Rozentāla dzīvē, fotogrāfijās un mākslas darbos Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Kur Torņakalns sācies…” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

DECEMBRIS, 2012

04.12.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Tematisks vakars „Latviešu literatūra 2012. gadā” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Ilgonis Bērsons, Ēriks Hānbergs, Gaida Jablovska.

05.12.

Čīliešu mākslinieka Rafaela Videlas Eismana (Rafael Videla Eissmann) izstādes „Čīle – atmiņas par Paradīzi” atklāšana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

Literāra pēcpusdiena „Divdesmitā gadsimta divdesmito gadu literārie procesi” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās LU doktorante, literatūrzinātniece Sigita Kušnere.

06.12. Dr. philol. Solveigas Krūmiņas-Koņkovas lekcija „Pilnīgā pasaule sākas ar tevi. Par jogas kustības aizsākumu Latvijā” ciklā „Ziemas vakari Krišjāņa Barona muzejā”.

08.12. „Dārtas Ziemassvētku darbnīcas” Krišjāņa Barona muzejā.

09.12. Rīgas Lutera draudzes mākslinieku izstādes „Debess, zeme, jūra, gaiss…” atklāšana Jāņa Akuratera muzejā.

11.12.

Koncerts „Ziemassvētku tuvumā” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās akordeonisti no Babītes mūzikas skolas un Jelgavas Mūzikas vidusskolas Kalnciema un Zaļenieku mācību punktiem. Skolotājas: Anda Bikauniece un Līga Valtere.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

12.12.

Alises Beilijas „Traktāta par Kosmisko uguni” tulkojuma lasījumi Krišjāņa Barona muzejā. Vada Modris Slava.

Tikšanās ar Kanādas dzejnieci Dominiku Zālīti Raiņa un Aspazijas mājā. Vakaru vada dzejniece Dagnija Dreika.

13.12. Dr. hist. Ineses Runces lekcija „Polijas katolicisms un Latvijas katoļu kultūra” ciklā „Ziemas vakari Krišjāņa Barona muzejā”.

14.12. Tikšanās ar čīliešu mākslinieku Rafaelu Videlu Eismanu (Rafael Videla Eissmann) Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

15.12.

Kārļa Dziļlejas konkursa noslēgums Jāņa Akuratera muzejā.

Dialogs dzejā „Viņš un viņa” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Piedalās Kristofs Girgensons un Rita Kalniņa.

Skrīveru Kultūras centra amatierteātra izrāde – Andreja Upīša komēdija „Atraitnes vīrs” Skrīveru kultūras centrā. Režisors Juris Kalvišķis. Pasākums sadarbībā ar Andreja Upīša memoriālmāju Skrīveros.

17.12. Literāra pēcpusdiena „Ziemassvētki nāk” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās dzejniece Lija Brīdaka, valodniece Aina Blinkena, rakstniece Māra Svīre, aktieris Haralds Ulmanis.

18.12.

Zinātniska konference „Raiņa dzejoļu krājumam „Gals un sākums” – 100” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Gundega Grīnuma, Olga Senkāne, Valentīns Lukaševičs, Maija Burima, Pauls Daija, Janīna Kursīte, Fjodors Fjodorovs, Viesturs Vecgrāvis, Elīna Kokareviča, Gaida Jablovska, Sigita Kušnere, Jānis Zālītis.

Lekcija „Sakrālā ģeometrija” Krišjāņa Barona muzejā. Vada Kaspars Rikardo.

19.12.

Jauno fotogrāfu Jūlijas Pivenas, Lindas Ansones un Matīsa Skrebeļa darbu izstādes atklāšana Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

Portāla satori.lv dzejas un prozas vakars Raiņa un Aspazijas mājā.

20.12. Mag. phil. Aīdas Rancānes lekcija „Ziemassvētki rituālā gada kontekstā” ciklā „Ziemas vakari Krišjāņa Barona muzejā”.

21.12. Jaunās fotogrāfes Zanes Koliņas personālizstādes „Matadatas” atklāšana Krišjāņa Barona muzejā. Izstādē skatāmas fotoimpresijas par Imanta Ziedoņa „Epifānijām”.

22.12. „Rāgas nāvei” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Piedalās Gaiķu Māris, Harijs Vagrants un viņa draugi.

Izstādes:

„Matadatas”: topošās fotogrāfes Zanes Koliņas personālizstāde Krišjāņa Barona muzejā.

Jauno fotogrāfu Jūlijas Pivenas, Lindas Ansones un Matīsa Skrebeļa darbu izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā

„Debess, zeme, jūra, gaiss…”: Rīgas Lutera draudzes mākslinieku izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Čīle – atmiņas par Paradīzi”: čīliešu mākslinieka Rafaela Videlas Eismana (Rafael Videla Eissmann) izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Vakar, šodien, rīt…”: Jūrmalas fotomākslinieka Ojāra Mārtinsona izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

Izstāde/akcija „Maģiskais teātris – ieeja tikai jukušiem. Akuraters vai Hese?” galerijā „Gocart” Visbijā, Zviedrijā.

„Ielūdz kaligrāfi” Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„Portrets”: Inta Sedlenieka scenogrāfijas izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Jūra starp Rīgu un Helsinkiem”: jūras tēma Jaņa Rozentāla dzīvē, fotogrāfijās un mākslas darbos Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Kur Torņakalns sācies…” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.