2011

JANVĀRIS, 2011

04.01. Rakstnieku vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās rakstnieki Ēriks Hānbergs, Valdis Rūmnieks, Ēriks Lanss un literatūrzinātnieki Ilgonis Bērsons un Jānis Oga.

08.01. Pirmā nodarbība „Barontēva azotē” 4–9 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

10.01. Literāra pēcpusdiena Raiņa un Aspazijas viesistabā Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās literatūrzinātnieks Jānis Zālītis un literāts Sandrs Rīga.

13.01. „Sirds varā”: dzejnieka Jāņa Akuratera 135. dzimšanas dienai veltīts sarīkojums Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās literatūrzinātnieces Maija Burima, Simona Sofija Valke, Maira Valtere. Gata Zvirgzdiņa, Jura Riekstiņa un Ginta Šteina dziesmas ar Jāņa Akuratera vārdiem dzied Ieva Akurātere.

15.01. Otrā nodarbība „Barontēva azotē” 4–9 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

16.01. Sarīkojums „Mans nams, mana pils” ciklā „Rakstāmgalda stāsti” Krišjāņa Barona muzejā. Veltījums Barona ielas 3. nama simtgadei. Piedalās bijušie un esošie muzeja darbinieki.

17.01. Dr.philol. Gundegas Grīnumas priekšlasījums „Rainis, Aspazija un Tičīnas kultūra” Raiņa un Aspazijas mājā.

19.01. 1991. gada barikāžu atceres vakars ciklā „Rakstāmgalda stāsti” Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās folkloras kopa „Budēļi”.

21.01. Lekciju cikls „Piektdien piecos” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā – Draudzība garāka par mūžu. Jānis Greste un Rūdolfs Blaumanis”. Lekciju lasa L. Kļaviņa.

22.01. Trešā nodarbība „Barontēva azotē” 4–9 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

25.01. Jauniešu dziesmu vakars Andra Holma virsvadībā Raiņa un Aspazijas mājā.

26.01. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar dzejnieku un tulkotāju Uldi Bērziņu Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Māris Salējs.

29.01. Ceturtā nodarbība „Barontēva azotē” 4–9 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

Izstādes:

„Atgriezies Piebalgā!”: Rīgas Lutera draudzes mākslinieku izstāde – veltījums Ziemassvētkiem Jāņa Akuratera muzejā.

„Laiks iet pāri”: Jetes Užānes dzīvesstāsts cimdos un Gunāra Janaiša fotogrāfijās Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Runā lietas un dokumenti”: Kirila Dogadajeva fotoizstāde Krišjāņa Barona muzejā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

„Lugāna, tu esi skaistākā!”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde „Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens” Raiņa un Aspazijas mājā.

„Loga stāsts”: stikla mākslinieces Kristīnas Sunepas-Celmiņas un interjerista Igo Celmiņa darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

„Klusā daba”: Jūrmalas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

„Māras ezera noburtā”: Ludmilas Azarovas dzimšanas dienas izstāde Ojāra Vācieša muzejā

FEBRUĀRIS, 2011

01.02.

Literāra pēcpusdiena Raiņa un Aspazijas mājā. Literatūrzinātnieka Ilgoņa Bērsona stāsts par dzejnieku Jāni Grotu.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

05.02. Piektā nodarbība „Barontēva azotē” 4–9 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

06.02. Dārtas dienas kliņģeris jaunkundzēm un kundzēm Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās psiholoģe Brigita Egle.

07.–11.02. Jauno autoru seminārs Jāņa Akuratera un Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

08.02. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

09.02.

Sveču dienas novakare kopā ar folkloras kopu „Budēļi” Krišjāņa Barona muzejā.

Kultūras darbinieka Voldemāra Kalpiņa atceres pēcpusdiena „Kāpēc mums jāstaigā uz priekšu un atpakaļ?” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās: Ieva Romanova, Līvija Volkova, Silvija Geikina, Māra Eņģele, Olga Klints, Andrejs Grāpis un Haralds Ulmanis.

10.02. Viktora Soboļeva fotoizstādes „Ziemeļu pasaka” (Ziemeļnorvēģijas ainavas) atklāšana Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

11.02. Literāra pēcpusdiena „Dienu prieks” Jāņa Akuratera muzejā. Lasām, atklājam un pētām Jāni Akurateru. Piedalās Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 9.–12. klašu skolēni. Kuratores: ĀVĢ literatūras skolotājas D. Mediņa, I. Bezmere, D. Simsone.

12.02. Sestā nodarbība „Barontēva azotē” 4–9 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

14.02. Priekšlasījumu vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Literatūrpētnieka Andreja Grāpja stāsts par rakstnieku Vili Lāci. Pirmā daļa.

15.02.

LTV videofilma „Es mīlai ticēju, ne ienaidībai. Rainis” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Saruna ar filmas režisori Virdžīniju Lejiņu.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

18.02. Lekciju cikls „Piektdien piecos” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā – Rūdolfs Blaumanis un Andrievs Niedra”. Lekciju lasa L. Kļaviņa.

19.02. Septītā nodarbība „Barontēva azotē” 4–9 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

21.02. Rakstniekam Kārlim Zvejniekam veltīts literārs sarīkojums Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās dzejnieces Astrīda Ivaska un Māra Zālīte, Kārļa Zvejnieka māsa Lilita Gaile, Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma kuratore Maija Kalniņa, Jānis Ērenštreits un Rīgas Doma kora skolas audzēkņi.

22.02. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

23.02.

Muzikāla pēcpusdiena Raiņa un Aspazijas mājā. Tikšanās ar muzikoloģi Margaritu Tūnu.

„Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar dzejnieci Māru Zālīti Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Ieva Ķīse.

24.02.

Sarīkojums „Klusā Priedes atmiņas lasot” ciklā „Rakstāmgalda stāsti” Krišjāņa Barona muzejā. Veltījums dramaturgam Gunāram Priedem. Piedalās MMA direktore, Mag. philol. Rita Meinerte.

„Vārds – tas ir svētums, gadsimtu pienests”: Dzimtās valodas dienai veltīts sarīkojums Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Piedalās aktrise Zane Daudziņa un mūziķis Adrians Kukuvass. Pasākums sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru.

26.02. Astotā nodarbība „Barontēva azotē” 4–9 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

27.02. Ziemeļu pasaku pēcpusdiena Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

Izstādes:

„Ziemeļu pasaka”: Viktora Soboļeva fotoizstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Atgriezies Piebalgā!”: Rīgas Lutera draudzes mākslinieku izstāde – veltījums Ziemassvētkiem Jāņa Akuratera muzejā.

„Laiks iet pāri”: Jetes Užānes dzīvesstāsts cimdos un Gunāra Janaiša fotogrāfijās Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Runā lietas un dokumenti”: Kirila Dogadajeva fotoizstāde Krišjāņa Barona muzejā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

„Lugāna, tu esi skaistākā!”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde „Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens” Raiņa un Aspazijas mājā.

„Loga stāsts”: stikla mākslinieces Kristīnas Sunepas-Celmiņas un interjerista Igo Celmiņa darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

„Klusā daba”: Jūrmalas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

„Māras ezera noburtā”: Ludmilas Azarovas dzimšanas dienas izstāde Ojāra Vācieša muzejā

MARTS, 2011

01.03. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

03.03. Literāra pēcpusdiena „Rakstniekam Andrim Jakubānam – 70” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās: Ēriks Hānbergs, Voldemārs Hermanis un Zigmunds Skujiņš.

04.03. Lekciju cikls „Piektdien piecos” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā – Mazāk zināmas lappuses Rūdolfa Blaumaņa daiļradē. 1906. – 1908. gads.”. Lekciju lasa L. Kļaviņa.

05.03. Devītā nodarbība „Barontēva azotē” 4–9 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

„Atkal satikt Andri”: Andra Jakubāna 70. dzimšanas dienai veltīts piemiņas sarīkojums Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

06.03.

Kluba DĀRTA otrais saiets Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās psiholoģe Brigita Egle.

Lutera draudzes mākslinieku izstādes „Atkal kopā” atklāšana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

07.03.

„Kļūsti par gidu pats sev!”: interaktīva bilingvāla nodarbība pieaugušajiem Krišjāņa Barona muzejā.

Dzejnieka Arvīda Skalbes atceres pēcpusdiena „Mans grēks ir nemirstīgs” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās dzejnieces Lija Brīdaka, Olga Lisovska, Aija Lāce, literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons un aktieri Ieva Mūrniece, Haralds Ulmanis.

08.03. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

09.03. Lekcija „No Damrožu dzimtas dziesmu pūra. Ieskats Jaunpiebalgas novada folkloras krājumos” Krišjāņa Barona muzejā. Lekciju A. Ērglis.

10.03. Līvu vakars: biedrības Līvu Savienība (Līvod Īt) Rīgas grupas pulcēšanās Krišjāņa Barona muzejā.

12.03. Desmitā nodarbība „Barontēva azotē” 4–9 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

14.03. Priekšlasījumu vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Literatūrpētnieka Andreja Grāpja stāsts par rakstnieku Vili Lāci. Otrā daļa.

15.03.

Izstādes „Uģis Mežavilks. Zīmējumi, šarži, idejas” atklāšana Jāņa Akuratera muzejā.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Majoru pamatskolas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstādes „Mans kaķis – Aspazijai” atklāšana Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

16.03.

Fotoizstādes „Daudzinājums” atklāšana Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās folkloras kopa „Budēļi” un izstādes autore – Rīgas 45. vidusskolas skolotāja Ingūna Vilmane.

Aspazijas dzejas lasījumi Raiņa un Aspazijas mājā.

17.03.

Muzeja lasījumi Burtnieku mājā: jaunieguvumi Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās Rūta Kārkliņa, Dita Barona, Andris Ērglis, Ingūna Vilmane.

„Aspazijas cepure”: Aspazijas dzimšanas dienas sarīkojums Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Cepuru un tērpu stāsti, fotoattēli un modeļu demonstrējumi.

„Debesu dāvana”: Aleksandra Čaka dzejoļkrājuma literāri muzikāls uzvedums Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Piedalās Inga Aizbalte, Zane Jančevska, Lidija Pupure, Ingūna Kalniņa, Ieva Posta, Ventis Zilberts. Jāņa Liepiņa ievadvārdi.

18.03.

„Aspazija: tie, ko pieminu, atceros, mīlu…”: Aspazijas 146. dzimšanas dienas atcerei veltīta zinātniska konference Raiņa un Aspazijas mājā.

Piedalās: Dr.philol. Gundega Grīnuma, Dr.philol. Jānis Zālītis, Dr.philol. Maija Burima, Mag.philol. Sigita Kušnere, Mag.philol. Jānis Oga, Gaida Jablovska, Dārta Dzenīte.

Lekciju cikls „Piektdien piecos” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā – Ziemeļu pasaka” Jaņa Rozentāla dzīvē un daiļradē. Mākslinieka 145. jubileju pieminot. Lekciju lasa D. Vosa.

Izstādes „Starp dzejoli un dzejoli. Vaļasprieciņi” atklāšana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

19.03. Vienpadsmitā nodarbība „Barontēva azotē” 4–9 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

22.03. Latvju dainu mecenāta Henrija Visendorfa 150. jubilejas svinības ciklā „Rakstāmgalda stāsti” Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās Latviešu Folkloras krātuves pētnieki Māra Vīksna un Aldis Pūtelis.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

22.–25.03. Muzeja diena, Mākslas diena, Mūzikas diena un Ceļojumu diena Krišjāņa Barona muzejā: muzeja piedāvājums skolēnu pavasara brīvdienās.

22.–26.03. Lekciju cikls 12. klašu skolēniem „Piecas eksāmenu tēmas” Jāņa Akuratera muzejā un Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

23.03. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas vijoles klases skolotājas Olgas Isakovas un klavieru klases skolotāju Sandras Jalaņeckas, Ilzes Treijas un Ligitas Muižarājas audzēkņu koncerts Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

26.03.

Izstādes „Princese ar pērtiķi” atklāšana Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Izstādē skatāmas J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas II kursa audzēkņu grafikas – Jaņa Rozentāla slavenās gleznas „Princese ar pērtiķi” (1913) rimeiki.

Divpadsmitā nodarbība „Barontēva azotē” 4–9 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

Aspazijas 146. dzimšanas dienai veltīti zinātniskie lasījumi MANA ASPAZIJA Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Mag. philol. Sigita Kušnere, Gaida Jablovska un jauniešu radoša konkursa VĒSTULE ASPAZIJAI laureāti.

29.03. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

30.03. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar dzejnieci Amandu Aizpurieti Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Jānis Rokpelnis.

30.03.–31.03. Akcija „Uzspēlēsim Blaumani jeb Blaumanis Akuratera atvilktnē” Jāņa Akuratera muzejā. Nāves ēnā – psihoanalītiska darbības skice ar/uz ledusgabala. Seansu vada Spēles Maģistrs, režisors un scenogrāfs Viktors Jansons.

Izstādes:

„Princese ar pērtiķi”: J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas II kursa audzēkņu grafikas – Jaņa Rozentāla slavenās gleznas „Princese ar pērtiķi” (1913) rimeiki Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Starp dzejoli un dzejoli. Vaļasprieciņi”: muzeja krājuma materiālu izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Daudzinājums”: Rīgas 45. vidusskolas skolotājas Ingūnas Vilmanes fotoizstāde Krišjāņa Barona muzejā. Veltījums Krišjāņa Barona 175. jubilejai.

„Mans kaķis – Aspazijai”: Majoru pamatskolas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Uģis Mežavilks. Zīmējumi, šarži, idejas”: Uģa Mežavilka darbu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Atkal kopā”: Lutera draudzes mākslinieku izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Ziemeļu pasaka”: Viktora Soboļeva fotoizstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Laiks iet pāri”: Jetes Užānes dzīvesstāsts cimdos un Gunāra Janaiša fotogrāfijās Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Runā lietas un dokumenti”: Kirila Dogadajeva fotoizstāde Krišjāņa Barona muzejā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

„Lugāna, tu esi skaistākā!”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde „Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens” Raiņa un Aspazijas mājā.

„Loga stāsts”: stikla mākslinieces Kristīnas Sunepas-Celmiņas un interjerista Igo Celmiņa darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

APRĪLIS, 2011

01.04. Lekciju cikls „Piektdien piecos” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā – Caur nenopietno uz nopietno. Par humoristisko Jaņa Rozentāla vēstulēs”. Lekciju lasa Dace Vosa.

02.04. Trīspadsmitā nodarbība „Barontēva azotē” 4–9 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

Muzikāla pēcpusdiena Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās muzikoloģe Margarita Tūna.

05.04. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Rakstnieku vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Atmiņu stāsti par dzejnieku Andri Vējānu un prozaiķi Miervaldi Birzi. Piedalās Gaida Jablovska un Ilgonis Bērsons.

06.04.

Tikšanās ar aktrisi un rakstnieci Mudīti Šneideri Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Majoros. Sarunas par grāmatu „Eduards Smiļģis. Trejgalv’s”.

06.04.–08.04. Akcija „Uzspēlēsim Blaumani jeb Blaumanis Akuratera atvilktnē” Jāņa Akuratera muzejā. Indrāni caur Bībeles un Šekspīra prizmu. Seansu vada Spēles Maģistrs, režisors un scenogrāfs Viktors Jansons.

07.04. Līvu vakars: biedrības Līvu Savienība (Līvod Īt) Rīgas grupas pulcēšanās Krišjāņa Barona muzejā.

09.04. Četrpadsmitā nodarbība „Barontēva azotē” 4–9 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

10.04. Kluba DĀRTA trešais saiets Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās psiholoģe Brigita Egle.

11.04. Izstādes „Imanta Vecozola ilustrācijas Andreja Upīša grāmatai „Sūnu ciema zēni”” atklāšana Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

Muzikāla pēcpusdiena „Latviešu mūzikas pirmsākumi” Raiņa un Aspazijas mājā. Muzikoloģes Ligitas Ašmes priekšlasījums.

12.04.

Dzejnieces Rūtas Mežavilkas autorvakars Jāņa Akuratera muzejā.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

14.04. Joku diena Jāņa Akuratera muzejā. Anekdotes bildēs, dzīvē un teātrī Iļģuciema teātra studijas „Rampa” aktieru inscenējumā un izspēlē. Režisore Ināra Čakste.

16.04. Piecpadsmitā nodarbība „Barontēva azotē” 4–9 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

Muzikāla pēcpusdiena Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās muzikoloģe Margarita Tūna.

18.04. „Pa Raiņa takām Venēcijā”: sarīkojums ciklā „Raiņa ceļojumi” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Gaida Jablovska, Ieva Mūrniece un Haralds Ulmanis.

19.04. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

20.04. „Sirds varā”: dzejnieka Jāņa Akuratera 135. dzimšanas dienai veltīts sarīkojums Grobiņas ģimnāzijā. Piedalās literatūrzinātnieces Maija Burima un Maira Valtere. Gata Zvirgzdiņa, Jura Riekstiņa un Ginta Šteina dziesmas ar Jāņa Akuratera vārdiem dzied Ieva Akurātere.

Dzejnieka Andra Vējāna atceres pēcpusdiena Raiņa un Aspazijas mājā.

21.04. Dzejniekam un Latvijas patriotam Leonīdam Breikšam veltīts piemiņas vakars „Mūžīgā Latvija” ciklā „ Rakstāmgalda stāsti” Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās „Visu Latvijai” dziedošie jaunieši.

26.04. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Alises Rozes Mākslas centra dalībnieču darbu zibizstādes „Muzeja priekšmets ar stāstu” atklāšana Krišjāņa Barona muzejā.

Literārs sarīkojums „Aprīlī dzimušo dzejnieku darbu lasījumi” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās autori.

27.04.

Lekcija „Raiņa pēdējā vasara” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Lekciju lasa Astrīda Cīrule.

Rozes-Marijas Fransuā grāmatas „Šūpoles pelnos” atvēršanas svētki Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās tulkotāja Astra Skrābane un grāmatas redaktore Dagnija Dreika. Apgāda „Daugava” grāmatu galds.

Luda Bērziņa piemiņas sarīkojums „Urdangas tautasdziesmas” Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās folkloras kopa „Budēļi”.

„Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar dzejnieku Guntaru Godiņu Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Gunārs Janaitis.

„Blaumaņa tēlu dialogi. Krustiņš, Edgars, Noliņš, Ilze, Zelmiņa…” Jāņa Akuratera muzejā. Lomās – Iļģuciema teātra studijas „Rampa” aktieri. Režisore Ināra Čakste.

28.04. Lekcija „Žaniņa pirmā mīlestība” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Lekciju lasa Aija Magone.

30.04.

Akcija/ceļojums „Bohēmas BUČAS” (Beļcova, Upīts, Čaks, Akuraters, Suta) Andreja Upīša memoriālajā muzejā. „Divdesmit pirmā vēstule Kamilai jeb ceļojums no „Mazā Vērmanīša” līdz Jaunķemeriem”. Piedalās Karīna Tatarinova un Andrejs Možeiko.

Akcija/ceļojums „Bohēmas BUČAS” (Beļcova, Upīts, Čaks, Akuraters, Suta) Jāņa Akuratera muzejā. „Dzīves mozaīkas meklējumi un atradumi. Franču smaržas, Vidusjūras akmentiņi un…”. Piedalās Karīna Tatarinova un Andrejs Možeiko.

Izstādes:

„Muzeja priekšmets ar stāstu”: Alises Rozes Mākslas centra dalībnieču darbu zibizstāde Krišjāņa Barona muzejā.

Imanta Vecozola ilustrācijas Andreja Upīša grāmatai „Sūnu ciema zēni” Andreja Upīša muzejā.

„Princese ar pērtiķi”: J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas II kursa audzēkņu grafikas – Jaņa Rozentāla slavenās gleznas „Princese ar pērtiķi” (1913) rimeiki Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Starp dzejoli un dzejoli. Vaļasprieciņi”: muzeja krājuma materiālu izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Daudzinājums”: Rīgas 45. vidusskolas skolotājas Ingūnas Vilmanes fotoizstāde Krišjāņa Barona muzejā. Veltījums Krišjāņa Barona 175. jubilejai.

„Mans kaķis – Aspazijai”: Majoru pamatskolas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Uģis Mežavilks. Zīmējumi, šarži, idejas”: Uģa Mežavilka darbu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Atkal kopā”: Lutera draudzes mākslinieku izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

„Lugāna, tu esi skaistākā!”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde „Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens” Raiņa un Aspazijas mājā.

„Loga stāsts”: stikla mākslinieces Kristīnas Sunepas-Celmiņas un interjerista Igo Celmiņa darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

MAIJS, 2011

01.05. Muzikāla pēcpusdiena Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās muzikoloģe Margarita Tūna.

02.05. Tikšanās ar ornitologu Ingmāru Līdaku Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Sarunas un filma par putniem, ligzdām, mežu, dziesmām.

Dzejnieces Dagnijas Dreikas radošā darba vakars Raiņa un Aspazijas mājā.

03.05. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

06.05. Lekciju cikls „Piektdien piecos” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā – Portrets Somijā. Somijas cilvēki Jaņa Rozentāla gleznās un fotogrāfijās”. Lekciju lasa Dace Vosa.

09.05. Mairas Veisbārdes gleznu izstādes „Zemes poēzija” atklāšana Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

10.05. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

14.05.

Visa dzīve. Skati no leišu dzīves – un…”: Muzeju nakts pasākumi Jāņa Akuratera muzejā.

Māras Vaičunas gleznu izstādes „No nakts uz dienu” atklāšana.

Izstādes „Atnāc!… Jāņa Akuratera un Ojāra Vācieša dialogi dzejā” atklāšana.

No mākslinieku salona līdz komunālajam dzīvoklim – Rozentālu dzimtas mājvietas stāsts 20. gadsimta gaitā”: Muzeju nakts pasākumi Jaņa Rozentāla un Rūdlfa Blaumaņa muzejā.

Visi mājās jeb kaimiņu būšana”: Muzeju nakts pasākumi Krišjāņa Barona muzejā.

Viesi Raiņa un Aspazijas namā”: Muzeju nakts pasākumi Raiņa un Asapzijas mājā.

Pliekšāna 5/7 kaimiņu tīmeklī”: Muzeju nakts pasākumi Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Kaimiņu būšana”: Muzeju nakts pasākumi Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

Aivja Pīzeļa gleznu izstādes „Rosa reita” atklāšana.

„Jaunas dienas – laimes dienas”: Muzeju nakts pasākumi Raiņa muzejā „Tadenava”.

Ar Ērenpreisu pa varavīksnes tiltu”: Muzeju nakts pasākumi Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

Izstādes Ar Ērenpreisu pa varavīksnes tiltu” atklāšana.

Ejam ciemos pie kaimiņiem”: Muzeju nakts pasākumi Andreja Upīša memoriālmājā.

Daces Damberga darbu izstādes „Pinumi”atklāšana.

Savējie”: Muzeju nakts pasākumi Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

15.05. Gleznošanas meistardarbnīca kopā ar Induļa Zariņa stipendiāti, mākslinieci un pedagoģi Līgu Jukšu Krišjāņa Barona muzejā.

16.05. Dr. philol. Gundegas Grīnumas priekšlasījums „Pa Raiņa un Aspazijas takām Lugānā. Gandrija” Raiņa un Aspazijas mājā.

17.05. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Rakstnieku radošā darba vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Ēriks Hānbergs un Ilgonis Bērsons.

18.05.

Starptautiskā muzeju diena Krišjāņa Barona muzejā:

„Kādēļ šodien vajadzīgs muzejs?”: diskusija ar muzeja apmeklētajiem;

„Kāpēc es dziedu?”: saruna ar tradīciju kopu „Budēļi”.

„Astoņu kustoņu svētki” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

24.05. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

25.05. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar dramaturģi Leldi Stumbri Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Ieva Struka.

26.05. „Ieslodzītās”: Alises Rozes Dizaina studijas Studentu teātra izrāde Krišjāņa Barona muzejā. Autore un režisore Anda Bērziņa.

28.05. „Tā viņš man atnāk, manas sirds mīlulis Ziedoņa zeņķis!”: muzikāls sarīkojums Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

30.05. Vizmas Belševicas 80. dzimšanas dienai veltītās izstādes „Par saknēm būt” atklāšana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Pa Raiņa ceļu mājup”: tikšanās ar Kirovas apgabala motobraucējiem Raiņa un Aspazijas mājā.

„Mirkļi no Sēlijas dabas”: kinooperatora Gunta Kaminska fotoizstāde Raiņa muzejā „Tadenava”.

31.05.

Kultūras dzīves aktualitātes Raiņa un Aspazijas mājā:

Inas Bergmanes priekšlasījums „Novitātes Rīgas kultūras dzīves norisēs”;

Gaidas Jablovskas stāstījums „Motobraucēji no Slobodskas viesos pie Raiņa un Aspazijas Rīgā”.

Literārs sarīkojums „Maijā dzimušo dzejnieku darbu lasījumi” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās autori.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

Izstādes:

„Par saknēm būt”: Vizmas Belševicas 80. dzimšanas dienai veltīta izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Mirkļi no Sēlijas dabas”: kinooperatora Gunta Kaminska fotoizstāde Raiņa muzejā „Tadenava”.

„Pinumi”: Daces Dambergas darbu izstāde Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

Ar Ērenpreisu pa varavīksnes tiltu”: izstāde Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„Rosa reita”: Aivja Pīzeļa gleznu izstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„Atnāc!… Jāņa Akuratera un Ojāra Vācieša dialogi dzejā”: izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„No nakts uz dienu”: Māras Vaičunas gleznu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Zemes poēzija”: Mairas Veisbārdes gleznu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Muzeja priekšmets ar stāstu”: Alises Rozes Mākslas centra dalībnieču darbu zibizstāde krišjāņa Barona muzejā.

Imanta Vecozola ilustrācijas Andreja Upīša grāmatai „Sūnu ciema zēni” Andreja Upīša muzejā.

„Princese ar pērtiķi”: J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas II kursa audzēkņu grafikas – Jaņa Rozentāla slavenās gleznas „Princese ar pērtiķi” (1913) rimeiki Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Starp dzejoli un dzejoli. Vaļasprieciņi”: muzeja krājuma materiālu izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Daudzinājums”: Rīgas 45. vidusskolas skolotājas Ingūnas Vilmanes fotoizstāde Krišjāņa Barona muzejā. Veltījums Krišjāņa Barona 175. jubilejai.

„Mans kaķis – Aspazijai”: Majoru pamatskolas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Uģis Mežavilks. Zīmējumi, šarži, idejas”: Uģa Mežavilka darbu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Atkal kopā”: Lutera draudzes mākslinieku izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

„Lugāna, tu esi skaistākā!”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde „Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens” Raiņa un Aspazijas mājā.

JŪNIJS, 2011

01.06. Grāmatas Trois parfums de femmes – Sievietes viņpus klusēšanai” atvēršana Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Grāmata franču, vācu un latviešu valodā veltīta franču rakstniecei Koletei, vācu gleznotājai Paulai Moderzonei-Bekerei un latviešu dzejniecei Aspazijai. Pasākumā piedalās Vācijas un Francijas vēstnieki Latvijā.

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstādes atklāšana Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

03.06. „Piedzīvosim Jāņus!”: Jāņu mācības Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās Ilga Reizniece.

05.06. „Piedzīvosim Jāņus!”: Jāņu mācības Raiņa muzejā „Tadenava”. Piedalās Rūta Kārkliņa un Andris Ērglis.

08.06. „Piedzīvosim Jāņus!”: Jāņu mācības Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās folkloras kopa „Budēļi”.

09.06. Kamermūzikas koncerts Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās pianiste Ilze Jaunzeme un vijolniece Austra Steķe. Programmā: V. A. Mocarta, F. Šūberta, L. Janāčeka, A. Perta un B. Bartoka skaņdarbi.

11.06. Izstādes „No Ellijas Forseles-Rozentāles ģimenes albuma: unikāli materiāli no Rozentālu dzimtas privātā arhīva” atklāšana Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

15.06. „Piedzīvosim Jāņus!”: Jāņu mācības Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās folkloras kopa „Budēļi”.

17.06. Izstādes „Kā pateikt paldies… Cimda stāsts: veltījums Cimdu Jetiņai un latviešu sieviešu rokdarbu prasmēm” atklāšana Krišjāņa Barona muzejā.

18.06. Lielā Jāņa vārda dienas ielīgošana „Tautas miņā sirds man priekā celta” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Piedalās mūziķu kopa „Pūce”, dziesminiece Aija Cālīte un aktrise Elvīra Baldiņa. Pasākums notiek akcijas „Piedzīvosim Jāņus!” ietvaros.

„Pieci kaķi Albertielā”: Jaņa Rozentāla studijas audzēknim, grafiķim un dzejniekam Albertam Kronenbergam veltīti pasākumi Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

20.06. Jāņu ielīgošanaTorņakalnā un zāļu vakars Jāņa Akuratera muzejā un Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Piedalās folkloras kopa „Skandinieki”, vakara norisi vada Iveta un Vidvuds Medeņi. Pasākums notiek akcijas „Piedzīvosim Jāņus!” ietvaros.

21.06. Populārās mūzikas koncerts Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Klasiskās un mūsdienu vokālās mākslas studijas „Harmonija” audzēkņi: Natālija Dargele, Ieva Dzene, Gertruda Jerjomenko (soprāns), Māra Upmane (alts), Agita Zaharovska (mecosoprāns), Andris Fedotovs, Kaspars Zlidnis (baritons).

„Piedzīvosim Jāņus”! Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros. Piedalās folkloras kopa „Sateka” un Iveta Biķerniece.

25.06. Daugavas svētki Skrīveros un Andreja Upīša memoriālmājā.

28.06. Literārs sarīkojums „Jūnijā dzimušo dzejnieku darbu lasījumi” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās autori.

29.06. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Māru Svīri un Vladimiru Kaijaku Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Rita Meinerte.

Izstādes:

„Kā pateikt paldies… Cimda stāsts: veltījums Cimdu Jetiņai un latviešu sieviešu rokdarbu prasmēm”: izstāde Krišjāņa Barona muzejā.

„No Ellijas Forseles-Rozentāles ģimenes albuma: unikāli materiāli no Rozentālu dzimtas privātā arhīva”: izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

„Par saknēm būt”: Vizmas Belševicas 80. dzimšanas dienai veltīta izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Mirkļi no Sēlijas dabas”: kinooperatora Gunta Kaminska fotoizstāde Raiņa muzejā „Tadenava”.

Ar Ērenpreisu pa varavīksnes tiltu”: izstāde Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„Rosa reita”: Aivja Pīzeļa gleznu izstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„Atnāc!… Jāņa Akuratera un Ojāra Vācieša dialogi dzejā”: izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„No nakts uz dienu”: Māras Vaičunas gleznu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Zemes poēzija”: Mairas Veisbārdes gleznu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Princese ar pērtiķi”: J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas II kursa audzēkņu grafikas – Jaņa Rozentāla slavenās gleznas „Princese ar pērtiķi” (1913) rimeiki Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Starp dzejoli un dzejoli. Vaļasprieciņi”: muzeja krājuma materiālu izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Daudzinājums”: Rīgas 45. vidusskolas skolotājas Ingūnas Vilmanes fotoizstāde Krišjāņa Barona muzejā. Veltījums Krišjāņa Barona 175. jubilejai.

„Mans kaķis – Aspazijai”: Majoru pamatskolas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

„Lugāna, tu esi skaistākā!”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde „Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens” Raiņa un Aspazijas mājā.

JŪLIJS, 2011

08.07. Izstādes „Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” atklāšana Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

25.07. Ekspresizstādes „Cēloņi un sekas” atklāšana Andreja Upīša memoriālajā muzejā. Ekspresizstāde veltīta režisora Vara Krūmiņa 80. jubilejai un filmas „Cēloņi un sekas” ekranizācijas 55. gadskārtai.

26.07. Literārs sarīkojums „Jūlijā dzimušo dzejnieku darbu lasījumi” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās autori.

27.07. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Liānu Langu Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Jānis Rokpelnis.

Izstādes:

Ekspresizstāde „Cēloņi un sekas” Andreja Upīša memoriālajā muzejā. Ekspresizstāde veltīta režisora Vara Krūmiņa 80. jubilejai un filmas „Cēloņi un sekas” ekranizācijas 55. gadskārtai.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Kā pateikt paldies… Cimda stāsts: veltījums Cimdu Jetiņai un latviešu sieviešu rokdarbu prasmēm”: izstāde Krišjāņa Barona muzejā.

„No Ellijas Forseles-Rozentāles ģimenes albuma: unikāli materiāli no Rozentālu dzimtas privātā arhīva”: izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

„Par saknēm būt”: Vizmas Belševicas 80. dzimšanas dienai veltīta izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Mirkļi no Sēlijas dabas”: kinooperatora Gunta Kaminska fotoizstāde Raiņa muzejā „Tadenava”.

Ar Ērenpreisu pa varavīksnes tiltu”: izstāde Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„Rosa reita”: Aivja Pīzeļa gleznu izstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„Atnāc!… Jāņa Akuratera un Ojāra Vācieša dialogi dzejā”: izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„No nakts uz dienu”: Māras Vaičunas gleznu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Starp dzejoli un dzejoli. Vaļasprieciņi”: muzeja krājuma materiālu izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Daudzinājums”: Rīgas 45. vidusskolas skolotājas Ingūnas Vilmanes fotoizstāde Krišjāņa Barona muzejā. Veltījums Krišjāņa Barona 175. jubilejai.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

„Lugāna, tu esi skaistākā!”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde „Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens” Raiņa un Aspazijas mājā.

AUGUSTS, 2011

10.08. Mairas Veisbārdes gleznu izstādes „No ziemeļiem līdz dienvidiem” atklāšana Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

12.–13.08. Keramikas cepļa kurināšana Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

21., 22.08. Iepriecināto asprāšu studija „Apslēptie talanti mākslai un literatūrai” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs.

26.08. Veltas Popas fotoizstādes „Dabas ritmu harmonija” atklāšana Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

30.08. Literārs sarīkojums „Augustā dzimušo dzejnieku darbu lasījumi” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās autori.

31.08. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Kārli Vērdiņu Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Dace Dalbiņa.

Izstādes:

„Dabas ritmu harmonija”: Veltas Popas fotoizstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„No ziemeļiem līdz dienvidiem”: Mairas Veisbārdes gleznu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Kā pateikt paldies… Cimda stāsts: veltījums Cimdu Jetiņai un latviešu sieviešu rokdarbu prasmēm”: izstāde Krišjāņa Barona muzejā.

„No Ellijas Forseles-Rozentāles ģimenes albuma: unikāli materiāli no Rozentālu dzimtas privātā arhīva”: izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

„Par saknēm būt”: Vizmas Belševicas 80. dzimšanas dienai veltīta izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Mirkļi no Sēlijas dabas”: kinooperatora Gunta Kaminska fotoizstāde Raiņa muzejā „Tadenava”.

Ar Ērenpreisu pa varavīksnes tiltu”: izstāde Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„Rosa reita”: Aivja Pīzeļa gleznu izstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„Atnāc!… Jāņa Akuratera un Ojāra Vācieša dialogi dzejā”: izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„No nakts uz dienu”: Māras Vaičunas gleznu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Starp dzejoli un dzejoli. Vaļasprieciņi”: muzeja krājuma materiālu izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Daudzinājums”: Rīgas 45. vidusskolas skolotājas Ingūnas Vilmanes fotoizstāde Krišjāņa Barona muzejā. Veltījums Krišjāņa Barona 175. jubilejai.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

„Lugāna, tu esi skaistākā!”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde „Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens” Raiņa un Aspazijas mājā.

SEPTEMBRIS, 2011

01.09. „Mākslas valoda”: ievadlekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

02.09.

„Māja no finiera – bija, ir un būs moderni” Jāņa Akuratera muzejā.

Par Akuratera mājas tapšanu stāsta muzeja speciālistes Ruta Cimdiņa un Maira Valtere. Piedalās A/S „Latvijas finieris” pārstāvji.

Lekcija „Gleznotāja darbnīcas stāsti” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

Aspazija kā cietumnieka „līgava”: vakara „kafeja” Raiņa un Aspazijas mājā. Nodarbību vada Dr.philol. Jānis Zālītis.

Lekcija „Omulīgais un skumjais vasarnīcas saimnieks: Raiņa dzīves brīži Majoros, 1926.–1929. gads” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Majoros. Lekciju lasa muzeja speciāliste Aija Magone.

03.09.

„Pusdienu laiks dzejnieka mājā” Jāņa Akuratera muzejā.

Par ēdieniem un dzērieniem Akuratera tekstos stāsta Mag.art. Maira Valtere. Par Akuratera mājas smalko stilu 20. gs. 30. gados stāsta muzeja speciāliste Ruta Cimdiņa. Par 20. gs. 20.–30. gadu mājturības smalkā stila un kulinārijas tendencēm stāsta lektore Mag.pead. Valda Kozule.

Nodarbības Pieaugušo mācību nedēļas ietvaros Krišjāņa Barona muzejā:

„Pirmo reizi muzejā”. Visjaunākā vecuma bērnu sagatavošana pirmajam muzeja apmeklējumam, uzvedības normas muzejā.

„Kas ir muzejs?” Muzejs, muzeja priekšmets, muzeja leģenda, muzeja cilvēki.

„Savas dzimtas izpētes soļi, dzimtas koka veidošana”. Baronu dzimtas ciltskoks un spilgtākās personības Baronu dzimtā. Motivācija savas dzimtas notikumu dokumentēšanai.

„Gadskārtu un citu svētku svinības”. Svētku svinēšanas tradīcijas, svinību sagatavošana.

„Ģimenes, tradīcijas, notikuma muzeja izveides ceļš”. Praktiskas atbildes uz jautājumiem: kas ir muzejs, kādi ir tā uzdevumi, ar ko tas nodarbojas, kāpēc tas vajadzīgs?

„Krišjāņa Barona iela toreiz un tagad”: tematiska ekskursija pa Barona ielu.

Raiņa un Aspazijas „demokrātiskais salons”: rīta „kafeja” Raiņa un Aspazijas mājā. Nodarbību vada Gaida Jablovska.

05.09. Knuta Skujenieka jubilejas izstādes „Atver acis uz pasauli” atklāšana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

06.09. Rakstnieku radošā darba vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Dr.philol. Jānis Zālītis un apgāda „Mansards” vadītājs Jānis Oga.

07.09. Anitas Špoģes fotoizstāde „Baroniela stāsta” atklāšana Krišjāņa Barona muzejā.

08.09. „Aizvēsturiskā māksla”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

09.09.

DZEJAS DIENAS 2011. „Mūžīgais bērns uz spēļu takas” – programmas „Dārgumu meklēšanas ekspedīcija” ģenerālmēģinājums Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

DZEJAS DIENAS 2011. „Raiņa dienas Tadenavā” Raiņa muzejā „Tadenava”. Piedalās: dzejnieki Lūcija Ķuzāne, Andris Grīnbergs, Māris Salējs, Ronalds Briedis, LR kultūras ministre Sarmīte Ēlerte, MMA direktore Rita Meinerte.

Izstādes „Ernests Pole un Sieviete baltā” (veltījums Brīvības ielas 38. nama simtgadei) atklāšana Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

10.09. DZEJAS DIENAS 2011. „Septembra putni” – muzikāla dzejas pēcpusdiena Raiņa un Aspazijas mājā.

Piedalās Liepājas literāti Sandra Vensko, Jana Egle, Gunta Šnipke, Ineta Stadgale, Jānis Hvoinskis, Valentīns, Modris Zihmanis un dziesminiece Zane Zālīte.

12.09. DZEJAS DIENAS 2011. Alises Rozes studijas Studentu teātra dzejas uzvedums „Blēņas un prieki” Krišjāņa Barona muzejā. Režisore Anda Bērziņa.

13.09.

DZEJAS DIENAS 2011. Lekcija „Dzeja un politika 20. gs. 20.–30. gadu spogulī” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās Latvijas Universitātes Vēstures institūta pētniece Dr.hist. Ineta Lipša.

DZEJAS DIENAS 2011. Meditatīvās dzejas stunda Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās B. Mennika, V. Svirskis, G. Peleckis, R. Elsiņa, I. Goldmane u.c.

DZEJAS DIENAS 2011. „Gostūs pi Raiņa”: latgaliešu dzejas vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Dr.philol. Janīna Kursīte un Latgales literāti Anna Rancāne, Juoņs Ryučāns, Valentins Lukaševičs, Raibīs Suņs, saprge u.c. Pasākumu atbalsta „Latgolys Studentu centrs” un Latvijas Rakstnieku savienība.

14.09.

DZEJAS DIENAS 2011. Sarīkojums izstādē „Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Piedalās Austrijas, Baltkrievijas, Beļģijas, Čehijas, Francijas, Izraēlas, Norvēģijas, Šveices, Vācijas un Zviedrijas vēstnieki un kultūras biedrību pārstāvji.

DZEJAS DIENAS 2011. Atceres un dzejas vakars „Pēters Brūveris valodas ainavā” . Piedalās Jānis Rokpelnis, Māris Salējs, Kārlis Vērdiņš, Ērika Bērziņa, Ronalds Briedis, Edvīns Raups u.c. Pie klavierēm – Imants Zemzaris.

15.09.

Izstādes „Anna Brigadere un Somija” atklāšana Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Senā Ēģipte. I daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

Tikšanās ar dzejnieci Baibu Bičoli Raiņa un Aspazijas mājā. Pasākumu vada literatūrzinātnieki Ilgonis Bērsons un Jānis Oga.

DZEJAS DIENAS 2011. „Atvērt nevar aizvērt” – kopš iepriekšējām Dzejas dienām iznākušo dzeju krājumu autoru lasījumi Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Piedalās Eduards Aivars, Amanda Aizpuriete, Anna Auziņa, Gaiķu Māris, Juris Kronbergs, Andris Ogriņš. Sarīkojumu vada Ronalds Briedis.

16.09. Renovētās izstādes „Ratos kopā ar Brīviņu kungu” atklāšana Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

17.09. DZEJAS DIENAS 2011. „E-tika”: „Literārās Akadēmijas” dzejas meistardarbnīcu dalībnieku lasījumi Jāņa Akuratera muzejā. E-vielu, e-pastu un e-talonu laikmetā šā gada dzejas meistardarbnīcas autori piedāvās savu skatījumu uz mūžīgām vērtībām mūsdienu cilvēka dzīvē. Pasākumu vada Ronalds Briedis.

19.09. DZEJAS DIENAS 2011. „Būt gaismā!”: dzejnieces Olgas Lisovskas radošā darba vakars Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās autore, dzeju runā aktrise Ieva Mūrniece. Vakaru vada režisors Haralds Ulmanis.

20.09. „Laikmets un dzejnieks Andrejs Upīts”: sarīkojums sadarbībā ar A. Upīša Skrīveru vidusskolu un Skrīveru bibliotēku Andreja Upīša memoriālmājā.

DZEJAS DIENAS 2011. Tikšanās ar rakstnieku un literatūrzinātnieku Valdi Rūmnieku Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

21.09.

DZEJAS DIENAS 2011. „Ir labi būt”: Vidvuda Medeņa dzejoļu krājuma „Sasoļots vaigs” atvēršanas svētki. Piedalās autors un folkloras kopa „Skandinieki”.

DZEJAS DIENAS 2011. „Divi kivi” – Dzejas diena bērniem Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Piedalās dzejnieks Uldis Auseklis un folkdziedātāja Agita Kaužēna.

22.09. „Senā Ēģipte. II daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

23.09.

Akcija Jānis Ziemeļnieks. Es eju bojā, iekārodams tevi”: Jāņa Akuratera muzeja viesizrādes Jaunpiebalgas kultūras namā.

DZEJAS DIENAS 2011. „Dzejas prieki” Raiņa muzejā „Tadenava”. Piedalās Inese Zandere, Inga Gaile, Kārlis Vērdiņš un Vidvuds Medenis.

27.09. Dzejas pēcpusdiena Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās septembrī dzimušie dzejnieki.

28.09. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Leonu Briedi Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Ieva Ķīse.

29.09. „Mezopotāmija un Persija”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

29.09.–30.09. Akcija „Uzspēlēsim Blaumani jeb Blaumanis Akuratera atvilktnē”. „Indrāni” caur Adatas aci. Seansu vada Spēles Maģistrs, režisors un scenogrāfs Viktors Jansons.

30.09. Literārs vakars „Aspazija un Anna Brigadere” Raiņa un Aspazijas mājā.

Izstādes:

„Ratos kopā ar Brīviņu kungu” Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

„Anna Brigadere un Somija”: Annas Brigadieres 150. dzimšanas dienai veltīta izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Ernests Pole un Sieviete baltā”: Brīvības ielas 38. nama simtgadei veltīta izstāde Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„Baroniela stāsta”: Anitas Špoģes fotoizstāde Krišjāņa Barona muzejā.

„Atver acis uz pasauli”: Knuta Skujenieka jubilejas izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Dabas ritmu harmonija”: Veltas Popas fotoizstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„No ziemeļiem līdz dienvidiem”: Mairas Veisbārdes gleznu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Kā pateikt paldies… Cimda stāsts: veltījums Cimdu Jetiņai un latviešu sieviešu rokdarbu prasmēm”: izstāde Krišjāņa Barona muzejā.

„No Ellijas Forseles-Rozentāles ģimenes albuma: unikāli materiāli no Rozentālu dzimtas privātā arhīva”: izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Par saknēm būt”: Vizmas Belševicas 80. dzimšanas dienai veltīta izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Mirkļi no Sēlijas dabas”: kinooperatora Gunta Kaminska fotoizstāde Raiņa muzejā „Tadenava”.

„Atnāc!… Jāņa Akuratera un Ojāra Vācieša dialogi dzejā”: izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Daudzinājums”: Rīgas 45. vidusskolas skolotājas Ingūnas Vilmanes fotoizstāde Krišjāņa Barona muzejā. Veltījums Krišjāņa Barona 175. jubilejai.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

„Lugāna, tu esi skaistākā!”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde „Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens” Raiņa un Aspazijas mājā.

OKTOBRIS, 2011

04.10.

Izstādes „Mākslinieces Maijas Brences LAIMES LĀCIS” atklāšana Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

04.–07.10. Akcija „Uzspēlēsim Blaumani jeb Blaumanis Akuratera atvilktnē”. „Indrāni” caur Adatas aci. Seansu vada Spēles Maģistrs, režisors un scenogrāfs Viktors Jansons.

06.10.

Konference „Rainis un teātris gadsimta pārvērtībās (1911–2011)” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Referē: Mag.philol. Sigita Kušnere, Dr.philol. Jānis Zālītis, Aija Magone (Raiņa un Aspazijas muzejs), Mag.paed. Agra Straupeniece (LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejs), Ināra Andžāne (Biedrība „Aspazijas mantojums”), režisore Māra Ķimele.

„Senā Grieķija. I daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

11.10. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

11.10.–12.10. Akcija „Uzspēlēsim Blaumani jeb Blaumanis Akuratera atvilktnē”. „Indrāni” caur Adatas aci. Seansu vada Spēles Maģistrs, režisors un scenogrāfs Viktors Jansons.

13.10. „Senā Grieķija. II daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

17.10. Dzejnieka Ulda Ausekļa un rakstnieka Valda Rūmnieka radošā darba vakars „Kā smaržo vārdi” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās autori un mūziķis Uldis Fridrihsons.

18.10.

Izstādes „Nezūdošais: Oskara Kalēja gleznas Jāņa Akuratera kolekcijā” atklāšana Jāņa Akuratera muzejā.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

20.10. „Senā Roma. I daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

24.–28.10. Akcija „Brīvlaikā – uz muzeju!” Krišjāņa Barona muzejā.

25.10.

Dzejas pēcpusdiena Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās oktobrī dzimušie dzejnieki. Pasākumu vada dzejniece Agita Draguna.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

26.10.

„Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Inesi Zanderi Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Laima Slava.

Jāzepa Pīgožņa gleznu izstādes „Gadalaiku mijā” atklāšana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

27.10. „Senā Roma. II daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

31.10.

„Krišjānim Baronam – 176” Krišjāņa Barona muzejā:

Bilingvāls sarīkojums „No Klusās Priedes līdz Daugavmalai”.

Piemiņas brīdis pie Krišjāņa Barona pieminekļa Vērmanes dārzā. Piedalās Rīgas Kultūru vidusskolas folkloras kopa „Krulla” un BJC „Laimīte” folkloras pulciņš.

Sarīkojums jaunāko klašu audzēkņiem „Kas var zvaigznes izskaitīt…”. Piedalās Rīgas Kultūru vidusskolas folkloras kopa „Krulla” un BJC „Laimīte” folkloras pulciņš.

„…pa garo pupu”. Tautasdziesmas veļu laikā dzied Andris Ērglis.

„Spoku karnevāls” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

Izstādes:

„Gadalaiku mijā”: Jāzepa Pīgožņa gleznu izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Nezūdošais: Oskara Kalēja gleznas Jāņa Akuratera kolekcijā” Jāņa Akuratera muzejā.

„Mākslinieces Maijas Brences LAIMES LĀCIS” Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

„Ratos kopā ar Brīviņu kungu” Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

„Anna Brigadere un Somija”: Annas Brigadieres 150. dzimšanas dienai veltīta izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Ernests Pole un Sieviete baltā”: Brīvības ielas 38. nama simtgadei veltīta izstāde Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„Baroniela stāsta”: Anitas Špoģes fotoizstāde Krišjāņa Barona muzejā.

„Atver acis uz pasauli”: Knuta Skujenieka jubilejas izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Dabas ritmu harmonija”: Veltas Popas fotoizstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„No ziemeļiem līdz dienvidiem”: Mairas Veisbārdes gleznu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Kā pateikt paldies… Cimda stāsts: veltījums Cimdu Jetiņai un latviešu sieviešu rokdarbu prasmēm”: izstāde Krišjāņa Barona muzejā.

„Par saknēm būt”: Vizmas Belševicas 80. dzimšanas dienai veltīta izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Mirkļi no Sēlijas dabas”: kinooperatora Gunta Kaminska fotoizstāde Raiņa muzejā „Tadenava”.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

„Lugāna, tu esi skaistākā!”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde „Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens” Raiņa un Aspazijas mājā.

NOVEMBRIS, 2011

01.11. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

03.11. „Agrie viduslaiki”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

08.11. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

10.11. „Romānika. I daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

11.11. Ojāra Vācieša un Mihaila Bulgakova gadareize „Veltīts Meistariem” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

Piedalās Silvija Radzobe, Pēteris Krilovs, Kaspars Znotiņš, Anita Sproģe, Artuss Kaimiņš.

15.11. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

17.11.

Latvijas neatkarības pasludināšanai veltīti pasākumi Krišjāņa Barona muzejā:

Ciklā „Nama vēsture” lekcija par to, kā 1918. gada 17. novembrī namā Barona ielā 3 tika uzrakstīts dokuments par Latvijas valsts izveidi;

„Vietā, kur tapa Latvijas valsts!”. Pulcēšanās pie Krišjāņa Barona ielas 3. nama.

„Romānika. II daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

21.11. Tikšanās ar režisori un producenti Dzintru Geku Raiņa un Aspazijas mājā.

24.11.

„Gotika. I daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

Literāri muzikāls vakars „Baltā mūžība. Mazpazīstamais Jaunsudrabiņš dzejā” un Jāņa Jaunsudrabiņa gleznu un zīmējumu izstādes „Vēja ziedu laikā” atklāšana Jāņa Akuratera muzejā.

25.11. Jauniešu fotokonkursa „Raiņa un Aspazijas iela manā pilsētā” uzvarētāju apbalvošana un fotoizstādes „Raiņa un Aspazijas iela manā pilsētā” atklāšana Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

26.11. Jaunās sezonas pirmā nodarbība „Barontēva azotē” 5–10 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

29.11. Dzejas pēcpusdiena Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās novembrī dzimušie dzejnieki. Pasākumu vada dzejniece Agita Draguna.

30.11.

Sarīkojums bērniem „Sagaidām Andrejdienu!” Andreja Upīša memoriālajā muzejā. Rotaļas, danči un sadziedāšanās kopā ar Skrīveru Mākslas un mūzikas skolas muzikantiem.

„Vakarēšana Andrejos”: sarīkojums kopā ar Skrīveru bibliotēkas aktīvākajiem lasītājiem Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

„Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Annu Žīguri un Juku Rislaki Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Vita Mekša.

Izstādes:

„Raiņa un Aspazijas iela manā pilsētā”: jauniešu fotokonkursa uzvarētāju darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Vēja ziedu laikā”: Jāņa Jaunsudrabiņa gleznu un zīmējumu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Gadalaiku mijā”: Jāzepa Pīgožņa gleznu izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Nezūdošais: Oskara Kalēja gleznas Jāņa Akuratera kolekcijā” Jāņa Akuratera muzejā.

„Anna Brigadere un Somija”: Annas Brigadieres 150. dzimšanas dienai veltīta izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Ernests Pole un Sieviete baltā”: Brīvības ielas 38. nama simtgadei veltīta izstāde Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„Atver acis uz pasauli”: Knuta Skujenieka jubilejas izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„No ziemeļiem līdz dienvidiem”: Mairas Veisbārdes gleznu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

„Lugāna, tu esi skaistākā!”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde „Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens” Raiņa un Aspazijas mājā.

DECEMBRIS, 2011

01.12. „Gotika. II daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

02.12.

„Paturpināt pasauli”: Imanta Zemzara un Māra Salēja autorvakars Jāņa Akuratera muzejā.

Istabas teātris Andreja Upīša memoriālajā muzejā. Andreja Upīša komēdijas „Atraitnes vīrs” fragmentus izspēlē Kultūras centra „Iļģuciems” teātra trupa „Rampa”. Režisore Ināra Čakste.

03.12. Otrā nodarbība „Barontēva azotē” 5–10 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

04.12. Izstādes „Mana vismīļā” – Rīgas Lutera draudzes mākslinieku veltījums Ziemassvētkiem – atklāšana Jāņa Akuratera muzejā.

05.12. Izrāde/akcija „Federiko Garsija Lorka. Kliedziens” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās Marina Janaus, Viktors Jansons, Edvīns Raups, Maira Valtere.

06.12. Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

07.12. Izrāde/akcija „Federiko Garsija Lorka. Kliedziens” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās Marina Janaus, Viktors Jansons, Edvīns Raups, Maira Valtere.

08.12.

Kamermūzikas koncerts „Muzikāla pēcpusdiena Kamīnzālē” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās Babītes mūzikas skolas un Jelgavas Mūzikas vidusskolas akordeonisti.

„Bizantija. I daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

Dzidras Sondores grāmatas „Amizantās un dramatiskās nejaušības” atvēršanas svētki Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās grāmatas redaktore Edīte Pulka, dzejnieks Arnolds Auziņš, mūziķis Matīss Skrebelis.

10.12.

Izrāde/akcija „Federiko Garsija Lorka. Kliedziens” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās Marina Janaus, Viktors Jansons, Edvīns Raups, Maira Valtere.

Trešā nodarbība „Barontēva azotē” 5–10 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

12.12. Ineses Ščuckas gleznu izstādes „Pieskārienu laiks” atklāšana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

13.12.

Literāri muzikāls vakars „Vijole naktī”: Kārlim Dziļļejam – 120 Jāņa Akuratera muzejā. Kārļa Dziļlejas dzeju lasa Ģirts Jakovļevs, muzicē Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas Andra Paula Kameransambļa klases audzēkņi. Ar zinātniskiem lasījumiem uzstājas Ilgonis Bērsons, Andrejs Grāpis, Jūlija Dibovska, Una Alksne, Aija Lūse.

Viedas sadraudzības nodarbības Krišjāņa Barona muzejā. Nodarbību vada Modris Slava.

14.12.

Ziemassvētku dziesmas kopā ar folkloras kopu „Budēļi” Krišjāņa Barona muzejā.

Imanta Zemzara autorvakars Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Piedalās kameransamblis KRAP: Kārlis Klotiņš (čells), Rihards Plešanovs (klavieres), Arvīds Zvagulis (vijole), Pēteris Trasuns (alts).

15.12.

Mākslinieces Ivetas Vecenānes bērnu grāmatas ,,Vectētiņš Antontiņš un mēs” CD atvēršana svētki Krišjāņa Barona muzejā.

„Bizantija. II daļa: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

17.12. Ceturtā nodarbība „Barontēva azotē” 5–10 gadus veciem bērniem Krišjāņa Barona muzejā.

20.12. „Eglīte Raiņa muzejā”: Kārļa Skalbes pasakas „Kaķīša dzirnavas” lasījums Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Piedalās Majoru vidusskolas 5. klases skolēni un deju kolektīva „Zītariņš ” dalībnieki.

21.12.

„Iedziedam Ziemassvētkus!” Jāņa Akuratera muzejā. Pasaules Ziemassvētku dziesmas dzied RLB kamerkoris „Unigunde” un RLB Vīru koris. Diriģents Edgars Račevskis, koncertmeirstare Ilze Ozoliņa.

Literatūrzinātniecei un rakstniecei Saulcerītei Viesei veltīta atmiņu stunda Krišjāņa Barona muzejā.

22.12. „Senās Krievzemes māksla”: lekcija ciklā „30 000 gadu 80 stundās. Īsais kurss pasaules mākslas vēsturē” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekciju lasa Mag.art. Dace Vosa.

27.12. Dzejas pēcpusdiena Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās decembrī dzimušie dzejnieki. Pasākumu vada dzejniece Agita Draguna.

28.12. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Andri Kolbergu Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Sarunu vada Ieva Ķīse.

Izstādes:

Ineses Ščuckas gleznu izstāde „Pieskārienu laiks” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Mana vismīļā”: Rīgas Lutera draudzes mākslinieku izstāde – veltījums Ziemassvētkiem Jāņa Akuratera muzejā.

„Raiņa un Aspazijas iela manā pilsētā”: jauniešu fotokonkursa uzvarētāju darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Vēja ziedu laikā”: Jāņa Jaunsudrabiņa gleznu un zīmējumu izstāde Jāņa Akuratera muzejā.

„Anna Brigadere un Somija”: Annas Brigadieres 150. dzimšanas dienai veltīta izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

„Ernests Pole un Sieviete baltā”: Brīvības ielas 38. nama simtgadei veltīta izstāde Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„Atver acis uz pasauli”: Knuta Skujenieka jubilejas izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Septiņi ceļi: Raiņa ārzemju ceļojumi” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

„Lugāna, tu esi skaistākā!”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde „Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens” Raiņa un Aspazijas mājā.

Leave a Reply

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>