2010

JANVĀRIS, 2010

06.01. Sarīkojums „Spēles karaļvalstī”: atrakcijas Stikla kalna pakājē un Saulgriežu pasakas „Zelta zirgs” fragmentu iestudējumu konkurss Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

13.01. Jāņa Akuratera 134. dzimšanas dienas pasākums „Dienu versmē” Jāņa Akuratera muzejā. Kārļa Krūzas dienasgrāmatu lasījumi un Imanta Zemzara „Dzejnieku elēģijas” atskaņojums. Piedalās Ieva Parša, Jānis Kurševs, Gundars Grasbergs, Aldis Liepiņš, Imants Zemzaris un kameransamblis.

14.01. Cikls „Rainis un Aspazija: Viktora Jansona monologi” Raiņa un Aspazijas mājā. Trešais monologs „Aspazijas kods”

17.01. Jāņa Akuratera muzejs viesojas Mazsalacas novada Kultūras centrā – izrāde/akcija „Jānis Ziemeļnieks. Es eju bojā, iekārodams tevi”. Režisors Viktors Jansons lasa un komentē Jāņa Ziemeļnieka dzeju, komponists Juris Kulakovs izpilda savu oriģināldziesmu ciklu ar J. Ziemeļnieka vārdiem „Ētera odējs”.

18.01. „Rīgas elēģijas”: saruna ar Sandru Rīgu Raiņa un Aspazijas mājā.

25.01. Vakarēšana ar tautas un citām dziesmām. Dziesmu mācīšanās un dziedāšana kopā ar Antu Enģeli Krišjāņa Barona muzejā.

27.01. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Gundegu Repši Ojāra Vācieša muzejā.

30.01. Nodarbība latviešu, vācu un angļu valodā „Vai tikai izdziedāt tautasdziesmu?” Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās māksliniece Karīna Hāna (Karin Hahn, Vācija).

Izstādes:

„15. decembrī dzimušie”: Eva Mārtuža Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā

„Vecpiebalgas vasara”: Rīgas Lutera draudzes mākslinieku veltījums Ziemassvētkiem Jāņa Akuratera muzejā

Antras Puriņas gleznu izstāde „Koki” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā

„Atvērtajā snauž neatvērtais”: Aivara Neibarta 70. dzimšanas dienai veltīta izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā

„Zelta zirgam” – 100: Raiņa lugas simtgadei veltīta izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

Vizuālās mākslas konkursa „Zelta zirgam” – 100 dalībnieku darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

FEBRUĀRIS, 2010

01.02. „Nepazaudēt radošu garu” – tikšanās ar režisoriem Skillu un Rodrigo Rikardiem Raiņa un Aspazijas mājā. Sarunas. Dokumentāri materiāli par Rodrigo Rikarda tikšanos ar rakstnieku un gleznotāju Jāni Jaunsudrabiņu viņa trimdas mītnē Vācijā.

09.02. Milvijas Žīgures gleznu izstādes „Pacelties spārnos” atklāšana Ojāra Vācieša muzejā.

10.02. Dzejnieces Austras Skujiņas dzimšanas dienas sarīkojums „Gribu laimes ilūzijas burt…” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Māra Celle, Andris Tiļļa, Rolands Zagorskis un Jānis Zālītis. Dzejnieces piemiņas lietu ekspresizstāde.

18.02.

Literāri muzikāla pēcpusdiena „Veltījumi”: literatūrzinātniecei Verai Vāverei – 80 Jāņa Akuratera muzejā.

Piedalās Dr. habil. philol. Fjodors Fjodorovs, Dr. philol. Maija Burima, Dr. philol. Alīna Romanovska, Dr. philol. Valentīns Lukaševičs.

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas Andra Paula Kameransambļu klases audzēkņu koncerts.

Pasākumu organizē Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūts sadarbībā ar Jāņa Akuratera muzeju.

Pasaku pēcpusdiena Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Piedalās Guntis Pakalns un stāstniece Inita Šalkovska.

23.02.

Sarunas ar Modri Slavu (Viedas Sadraudzība) Krišjāņa Barona muzejā.

Izstādes „Trīs dziesmas”: Laimai Akuraterei – 100 atklāšana Jāņa Akuratera muzejā.

24.02.

„Ziemu pavadot”: sadziedāšanās ar folkloras kopu „Budēļi” Krišjāņa Barona muzejā.

„Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Ingu Ābeli Ojāra Vācieša muzejā.

26.02. Sarīkojums „Es viju vainagu no sniega” Jāņa Akuratera muzejā.

Dzejniece Laima Akuratere dzejā, mūzikā, vēstulēs, atmiņās. Piedalās Iļģuciema k/c teātra studijas „Rampa” aktieri. Režisore Ināra Čakste.

L. van Bēthovena sonātes atskaņo Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņi.

Izstādes:

„Trīs dziesmas”: Laimai Akuraterei – 100 Jāņa Akuratera muzejā

Milvijas Žīgures gleznu izstādes „Pacelties spārnos” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā

„15. decembrī dzimušie”: Eva Mārtuža Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā

„Atvērtajā snauž neatvērtais”: Aivara Neibarta 70. dzimšanas dienai veltīta izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā

„Zelta zirgam” – 100: Raiņa lugas simtgadei veltīta izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

Vizuālās mākslas konkursa „Zelta zirgam” – 100 dalībnieku darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

MARTS, 2010

01.03. Atceres vakars Aspazijas viesistabā Raiņa un Aspazijas mājā.

Aspazijas kolekcijas materiālu multimediāla prezentācija, Gaidas Jablovskas komentāri, Aspazijas dzeja un vēstules Haralda Ulmaņa un Ievas Mūrnieces lasījumā.

12.03. Tikšanās ar dzejnieci Mairu Asari Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Saruna par dzīvi un rakstīšanu. Dzeja no jaunā dzejoļu krājuma „Ceļš uz Tūju” un fragmenti no prozas grāmatas „Sieviešu zona” autores lasījumā.

15.03. Evas Mārtužas jaunākā, vēl nepublicētā vēsturiskā romāna fragmentu lasījums Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

16.03.

Aspazijas 145. dzimšanas dienas atcerei veltīta starptautiska zinātniska konference „Aspazija dzimtenē un citās zemēs” Raiņa un Aspazijas mājā.

Piedalās: Rauls Čilačava, Silvestrs Gaižūns, Ilze Knoka, Jānis Zālītis, Gaida Jablovska.

Aspazijas 145. dzimšanas dienai veltīts uzvedums „Draudzenes” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Aspazijas dzeja, vēstules, sarunas ar Annu Stundu, Birutu Skujenieci, Ivandi Kaiju, Veroniku Strēlerti.

17.03. Izrāde pēc Aivara Neibarta pasaku motīviem „Pasakas par Ņukucīti” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Režisors un teicējs Varis Klausītājs, gleznotāja Anda Lāce, dejotāja Rūta Pakalne. Vitas Bekmanes horeogrāfija.

20.03. Aspazijas mazā zinātniskā konference – radošo darbu konkursa „Mana Aspazija” noslēgums Raiņa un Aspazijas mājā.

28.03. Lutera draudzes mākslinieku izstādes „Ojāra Vācieša doma manai domai” atklāšana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

31.03. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Edvīnu Raupu Ojāra Vācieša muzejā.

Izstādes:

„Ojāra Vācieša doma manai domai”: Lutera draudzes mākslinieku izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā

„Trīs dziesmas”: Laimai Akuraterei – 100 Jāņa Akuratera muzejā

Milvijas Žīgures gleznu izstādes „Pacelties spārnos” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā

„15. decembrī dzimušie”: Eva Mārtuža Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā

„Atvērtajā snauž neatvērtais”: Aivara Neibarta 70. dzimšanas dienai veltīta izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā

„Zelta zirgam” – 100: Raiņa lugas simtgadei veltīta izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

Vizuālās mākslas konkursa „Zelta zirgam” – 100 dalībnieku darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

APRĪLIS, 2010

07.04. „Svētā Franciska ziediņi”: literāri muzikāla pēcpusdiena Jāņa Akuratera muzejā. Programmā: kapucīņu tēvu stāstījums un pārdomas par Svēto Asīzes Francisku, Rīgas Katoļu ģimnāzijas audzēkņu muzikāli priekšnesumi un Laimas Akurateres dzejas, skolas gadu sacerējumu un viņas tulkoto „Leģendu par Asīzes Francisku” lasījumi. Režisore – Antonija Apele.

10.04. Ludmilas Azarovas dzimšanas dienas izstādes „Māras ezera noburtā” atklāšana Ojāra Vācieša muzejā.

15.04.

„Nakts vīzija”: teātra pulciņa „Kolumbīne un Arlekīns” izrāde-veltījums Laimai Akuraterei Jāņa Akuratera muzejā. Režisore Dace Skadiņa.

„Raiņa Slobodska 2010. gada martā. Ceļojuma iespaidi”: Gaidas Jablovskas un Jāņa Zālīša priekšlasījums Raiņa un Aspazijas mājā

17.04. Izstādes „Kārļa Skalbes laimīgie gadi: 1900. – 1908.” atklāšana Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

23.04. Lekcija „Janis Rozentāls un Pēterburgas mākslas dzīve” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

23.04. Jāņa Tālberga fotoizstādes „Daugava” atklāšana Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

24.04. Akcija “ČAU, Bohēma II!: Andreja Upīša memoriālā muzeja, Jāņa Akuratera muzeja un Aleksandra Čaka memoriālā dzīvokļa kopīgs projekts – ekskursija pa 20. gs. 20., 30. gadu bohēmas vietām Rīgā.

28.04. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Ludmilu Azarovu Ojāra Vācieša muzejā.

30.04. Lekcija „19. gs. beigu – 20. gs. sākuma mākslas stilu un virzienu izpausmes Jaņa Rozentāla glezniecībā” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

Izstādes:

Jāņa Tālberga fotoizstāde „Daugava” Andreja Upīša memoriālajā muzejā

„Kārļa Skalbes laimīgie gadi: 1900. – 1908.” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā

„Māras ezera noburtā”: Ludmilas Azarovas dzimšanas dienas izstāde Ojāra Vācieša muzejā

„Ojāra Vācieša doma manai domai”: Lutera draudzes mākslinieku izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā

„Trīs dziesmas”: Laimai Akuraterei – 100 Jāņa Akuratera muzejā

„Zelta zirgam” – 100: Raiņa lugas simtgadei veltīta izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

Vizuālās mākslas konkursa „Zelta zirgam” – 100 dalībnieku darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

MAIJS, 2010

05.05. Ģirta diena muzejā: režisora Ģirta Nagaiņa atceres vakars Jāņa Akuratera muzejā.

06.05.

Jūrmalas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstādes „Klusā  daba” atklāšana Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

Interjera priekšmetu un tekstiliju izstādes „No šūpuļa līdz kāzām” atklāšana Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Latvijas Amatniecības kameras Dekoratīvās mašīnizšūšanas biedrības rokdarbnieču darinājumi.

07.05. Dziesmas mātei kopā ar ikvienu muzeja apmeklētāju Krišjāņa Barona muzejā.

08.05.

Akurateru dzimtas saiets Laimas Akurateres 100. dzimšanas dienas gadā Jāņa Akuratera muzejā.

Rīta „kafeja” Mātes dienā, atceroties Grietu Rozenbergu un Dārtu Pliekšāni: Gaidas Jablovskas priekšlasījums Raiņa un Aspazijas mājā.

15.05.

„Poētiskā ainava”: Muzeju nakts pasākumi Jāņa Akuratera muzejā.

„Gadu simteņi noriet pār pasauli, bet mūžīgi spīd tā pati saule debess velvē” (J. Rozentāls): Muzeju nakts pasākumi Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

Diētiskais veikals „Pie Barona”: Muzeju nakts pasākumi Krišjāņa Barona muzejā.

„Kartupeļi, ķirbīši, pašu. Vārām”: Muzeju nakts pasākumi Raiņa un Aspazijas mājā.

„Ūdensbrīnumi”: Muzeju nakts pasākumi Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„Neraud’, mana zaļā zeme…”: Muzeju nakts pasākumi Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„Dzīvot zaļi!”: Muzeju nakts pasākumi Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„Mūžam dzīvie Sūnu ciema zēni”!: Muzeju nakts pasākumi Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

„Putni”: Muzeju nakts pasākumi Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

18.05. Ej tai ziedēšanai līdz! „Astoņu kustoņu svētki” Ojāra Vācieša muzeja dārzā. Svētkos piedalās mākslinieks Jāzeps Pīgoznis, BJC „Altona” bērnu popgrupa, Rīgas Zooloģiskā dārza dzīvnieku izbraukuma grupa.

19.05. Lekciju cikls krievu valodā „Iepazīsti Latvijas kultūru!”: „Latvijas un Krievijas kultūrkonteksti” Krišjāņa Barona muzejā.

26.05. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Noru Ikstenu un Levanu Beridzi Ojāra Vācieša muzejā.

29.05. Ulda Rēdeļa gleznu izstādes „Atmiņu gaismā” atklāšana Jāņa Akuratera muzejā.

Izstādes:

Ulda Rēdeļa gleznu izstāde „Atmiņu gaismā” Jāņa Akuratera muzejā.

„Poētiskā ainava” Jāņa Akuratera muzejā

„Klusā daba”: Jūrmalas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„No šūpuļa līdz kāzām”: interjera priekšmetu un tekstiliju izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Latvijas Amatniecības kameras Dekoratīvās mašīnizšūšanas biedrības rokdarbnieču darinājumi.

Jāņa Tālberga fotoizstāde „Daugava” Andreja Upīša memoriālajā muzejā

„Kārļa Skalbes laimīgie gadi: 1900. – 1908.” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā

„Māras ezera noburtā”: Ludmilas Azarovas dzimšanas dienas izstāde Ojāra Vācieša muzejā

„Ojāra Vācieša doma manai domai”: Lutera draudzes mākslinieku izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā

„Trīs dziesmas”: Laimai Akuraterei – 100 Jāņa Akuratera muzejā

„Zelta zirgam” – 100: Raiņa lugas simtgadei veltīta izstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”

JŪNIJS, 2010

02.06. „Tautasdziesmas par un ar”: sadziedāšanās ar folkloristu, muzeja speciālistu Andri Ērgli Krišjāņa Barona muzejā.

04.06.

Izstādes „Rozentāla mākslas salonam – 90” atklāšana Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

Jāņi pilsētā  – vai tas var būt? Jāņu tradīcijas: pasākums krievu valodā Krišjāņa Barona muzejā.

09.06. Jāņi pilsētā – vai tas var būt? Jāņu tradīcijas: sadziedāšanās ar folkloras kopu „Budēļi” Krišjāņa Barona muzejā.

11.06. „Dzejoļi vecākiem cilvēkiem. Olafa Stumbra dzeja”: sarīkojums ciklā „Eduards Liniņš un draugu” Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās Ieva Parša, Orests Silabriedis, Eduards Liniņš.

12.06. „Rīta „kafeja” pie Aspazijas un Raiņa”: videofilma „Aspazija” (2001, scenārija autore Gaida Jablovska, režisors un operators Rodrigo Rikards).

18.06. „Veltījums Jaņa Rozentāla studijas audzēknim, grafiķim un dzejniekam Albertam Kronenbergam”: pasākumi visas dienas garumā Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

20.06. Laimas Akurateres simtgadei veltītā skolēnu sacerējumu konkursa „Mans svētdienas rakstu darbs” noslēgums un Jāņu ielīgošana Jāņa Akuratera muzejā.

26.06. Interaktīva akcija „Svinam Lielā Jāņa vārda dienu!”: fotogrāfiju atdzīvināšana, Jāņa Goda grāmatas atklāšana utt. Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

Daugavas svētki muzeja dārzā Andreja Upīša memoriālmājā.

30.06.

„Tautasdziesmas par un ar”: sadziedāšanās ar folkloristu, muzeja speciālistu Andri Ērgli Krišjāņa Barona muzejā.

„Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Roaldu Dobrovenski Ojāra Vācieša muzejā.

Izstādes:

„Rozentāla mākslas salonam – 90” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā

Ulda Rēdeļa gleznu izstāde „Atmiņu gaismā” Jāņa Akuratera muzejā.

„Poētiskā ainava” Jāņa Akuratera muzejā

„Klusā daba”: Jūrmalas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

„No šūpuļa līdz kāzām”: interjera priekšmetu un tekstiliju izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Latvijas Amatniecības kameras Dekoratīvās mašīnizšūšanas biedrības rokdarbnieču darinājumi.

Jāņa Tālberga fotoizstāde „Daugava” Andreja Upīša memoriālajā muzejā

„Māras ezera noburtā”: Ludmilas Azarovas dzimšanas dienas izstāde Ojāra Vācieša muzejā

„Trīs dziesmas”: Laimai Akuraterei – 100 Jāņa Akuratera muzejā

„Zelta zirgam” – 100: Raiņa lugas simtgadei veltīta izstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”

„Mūžam dzīvie Sūnu ciema zēni”: Rīgas skolēnu zīmējumu izstāde Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros

JŪLIJS, 2010

07.07.

„Tautasdziesmas par un ar”: sadziedāšanās ar folkloristu, muzeja speciālistu Andri Ērgli Krišjāņa Barona muzejā.

„Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma angļu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

09.07. „Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma krievu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

10.07.

„Viens, divi, trīs!”: vasaras rotaļas ģimenēm Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

Rīta „kafeja” pie Aspazijas un Raiņa” Raiņa un Aspazijas mājā. Videofilma „Aspazija” (2001, scenārija autore Gaida Jablovska, režisors un operators Rodrigo Rikards).

14.07.

„Tautasdziesmas par un ar”: sadziedāšanās ar folkloristu, muzeja speciālistu Andri Ērgli Krišjāņa Barona muzejā.

„Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma angļu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

16.07. „Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma krievu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

17.07. „Viens, divi, trīs!”: vasaras rotaļas ģimenēm Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

21.07.

Lekciju cikls krievu valodā „Iepazīsti Latvijas kultūru!” Krišjāņa Barona muzejā. Ievērojami krievu literāti un sabiedriskie darbinieki Rīgā – V. Brjusovs, I. Krilovs, M. Gorkijs, M. Andrejeva u.c.” Lekcijas ilgums 45 min. + Krišjāņa Barona memoriālās istabas apskate.

„Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma angļu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

23.07.

„Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma krievu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

24.07.

„Viens, divi, trīs!”: vasaras rotaļas ģimenēm Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

Dzejas un mūzikas vakars „Vienā mīlestības telpā” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Piedalās: Daiga Lapāne (dzeja), Konstantīns Habarovs (alts), Jūlija Rogačevska (klavieres). Programmā F .Šūberts, R. Šūmanis.

28.07.

„Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma angļu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

„Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Valdi Ķikānu Ojāra Vācieša muzejā.

30.07. „Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma krievu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

31.07. „Viens, divi, trīs!”: vasaras rotaļas ģimenēm Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

Izstādes:

„Tikai mana jūra”: mākslinieces Janas Rāves foto un instalācijas Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā

„Rozentāla mākslas salonam – 90” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā

Ulda Rēdeļa gleznu izstāde „Atmiņu gaismā” Jāņa Akuratera muzejā

„Poētiskā ainava” Jāņa Akuratera muzejā

„Klusā daba”: Jūrmalas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

„No šūpuļa līdz kāzām”: interjera priekšmetu un tekstiliju izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Latvijas Amatniecības kameras Dekoratīvās mašīnizšūšanas biedrības rokdarbnieču darinājumi.

Jāņa Tālberga fotoizstāde „Daugava” Andreja Upīša memoriālajā muzejā

„Māras ezera noburtā”: Ludmilas Azarovas dzimšanas dienas izstāde Ojāra Vācieša muzejā

„Zelta zirgam” – 100: Raiņa lugas simtgadei veltīta izstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”

„Mūžam dzīvie Sūnu ciema zēni”: Rīgas skolēnu zīmējumu izstāde Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros

AUGUSTS, 2010

04.08. „Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma angļu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

06.08. „Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma krievu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

07.08.

Rīta „kafeja” pie Aspazijas un Raiņa” Raiņa un Aspazijas mājā. Videofilma „Aspazija” (2001, scenārija autore Gaida Jablovska, režisors un operators Rodrigo Rikards).

„Viens, divi, trīs!”: vasaras rotaļas ģimenēm Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

11.08. „Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma angļu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

12.08. Augusts Strindbergs „Jūlijas jaunkundze”: LU Studentu teātra izrāde Jāņa Akuratera muzejā.

13.08.

„Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma krievu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

Stikla un metālmākslas izstādes „Loga stāsts” atklāšana Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Tikšanās ar izstādes autoriem – stikla mākslinieci Kristīnu Sunepu-Celmiņu un interjeristu Igo Celmiņu.

Keramikas cepļa kurināšana Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

14.08.

„Viens, divi, trīs!”: vasaras rotaļas ģimenēm Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

Keramikas cepļa atvēršana un trauku izņemšana un izsole Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

16.08. Tikšanās ar Raiņa trimdas pilsētas Vjatkas literātu Mihailu Koptevu (Krievija) Raiņa un Aspazijas mājā.

17.08. Mihaila Kopteva (Krievija) radošais vakars Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

18.08. „Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma angļu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

20.08.–22.08. (Rīgas svētki)

Vizuāla prezentācija „Rozentāla laika Rīga” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Vietas, kas saistītas ar gleznotāja Jaņa Rozentāla, somu dziedātājas Ellijas Forseles-Rozentāles un rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa dzīvi 20.gs. sākuma fotogrāfijās.

Tematiska ekskursija latviešu un angļu valodā „Ikdiena un svētki mākslinieku dzīvoklī 20. gs. sākuma Rīgā” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

20.08. „Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma krievu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

21.08. „Viens, divi, trīs!”: vasaras rotaļas ģimenēm Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

25.08. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Māri Salēju Ojāra Vācieša muzejā.

„Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma angļu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

26.08. „Ellija Forsele-Rozentāle Latvijas brīvvalstī”: saruna par Rozentālu dzimtas likteņiem 20. gs. 20. – 30. gados Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

27.08. „Viesošanās dzejnieku vasarnīcā”: programma krievu valodā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Muzeja apskate, Raiņa un Aspazijas dzejas tulkojumu lasījumi pie kafijas tases.

28.08. „Viens, divi, trīs!”: vasaras rotaļas ģimenēm Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

Izstādes:

„Loga stāsts”: stikla mākslinieces Kristīnas Sunepas-Celmiņas un interjerista Igo Celmiņa darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

„Tikai mana jūra”: mākslinieces Janas Rāves foto un instalācijas Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā

„Rozentāla mākslas salonam – 90” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā

Ulda Rēdeļa gleznu izstāde „Atmiņu gaismā” Jāņa Akuratera muzejā

„Poētiskā ainava” Jāņa Akuratera muzejā

„Klusā daba”: Jūrmalas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

Jāņa Tālberga fotoizstāde „Daugava” Andreja Upīša memoriālajā muzejā

„Māras ezera noburtā”: Ludmilas Azarovas dzimšanas dienas izstāde Ojāra Vācieša muzejā

„Zelta zirgam” – 100: Raiņa lugas simtgadei veltīta izstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”

„Mūžam dzīvie Sūnu ciema zēni”: Rīgas skolēnu zīmējumu izstāde Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros

SEPTEMBRIS, 2010

01.09.

Ekskursija „Aspazijas mājas stāsts” Raiņa un Aspazijas mājā. (Pasākums Pieaugušo izglītības nedēļas ietvaros.)

Ekskursija „Mājīgā Rīga”: 20. gs. 50.–60. gadu rakstnieka dzīves telpa Andreja Upīša memoriālajā muzejā. (Pasākums Pieaugušo izglītības nedēļas ietvaros.)

02.09.

Lekcija „Ar ūsām vai bez?… Dzejnieka tēls 20. gs. sākumā” Jāņa Akuratera muzejā. Lektores: Aija Lūse, Maira Valtere. (Pasākums Pieaugušo izglītības nedēļas ietvaros.)

Lekcija „Rūdolfs Blaumanis un Sebastiana Kneipa ūdensdziedniecības metode 19./20.gs. mijā” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lektore Līga Kļaviņa. (Pasākums Pieaugušo izglītības nedēļas ietvaros.)

Sarīkojums „Aspazijas pūra lādi atverot” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās aktieri Ieva Mūrniece un Haralds Ulmanis. (Pasākums Pieaugušo izglītības nedēļas ietvaros.)

Ekskursija „20. gs. 50.–60. gadu rakstnieka dzīvokļa interjers un mākslas priekšmeti” Andreja Upīša memoriālajā muzejā. (Pasākums Pieaugušo izglītības nedēļas ietvaros.)

03.09.

Lekcija „Dzejnieka ceļojumi jeb Kristiānija, Parīze, Roma Akuratera ceļasomā…” Jāņa Akuratera muzejā. Lekcijas ietvaros izstādes „Poētiskā ainava” apmeklējums. Lektores: Maira Valtere, Ruta Cimdiņa, Aija Lūse. (Pasākums Pieaugušo izglītības nedēļas ietvaros.)

Sarīkojums „Aspazija un mode” Raiņa un Aspazijas mājā. Stāsta Astrīda Cīrule. (Pasākums Pieaugušo izglītības nedēļas ietvaros.)

Ekskursija „Mūsu nama atmiņas” Andreja Upīša memoriālajā muzejā. (Pasākums Pieaugušo izglītības nedēļas ietvaros.)

Izstādes „Latviešu Spartaks” atklāšana Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

04.09.

Lekcija ģimenei „Rīta cēliens dzejnieka mājā” Jāņa Akuratera muzejā. Lektores: Ruta Cimdiņa, Maira Valtere, Aija Lūse. (Pasākums Pieaugušo izglītības nedēļas ietvaros.)

Lekcija „Kā notika viesības mākslinieku ģimenē 20. gs. sākumā?” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lektore Dace Vosa. (Pasākums Pieaugušo izglītības nedēļas ietvaros.)

Rīta „kafeja” pie Aspazijas. Raiņa ārzemju ceļojumi Raiņa un Aspazijas mājā. Stāsta Gaida Jablovska. (Pasākums Pieaugušo izglītības nedēļas ietvaros.)

05.09.

Lekcija „Janis Rozentāls un Ellija Forsele-Rozentāle: somu dzīvesstils latviešu gleznotāja namā” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lektore Dace Vosa. (Pasākums Pieaugušo izglītības nedēļas ietvaros.)

06.09. „Pirmurbums”: „Literārās Akadēmijas” dzejas meistardarbnīcu dalībnieku lasījumi Jāņa Akuratera muzejā. Pasākumu vada Ronalds Briedis.

08.09. Izstādes „Četri elementi” atklāšana Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Četras autores, katrai autorei savs elements: Guntai Terēzijai – UGUNS; Evitai Skrebinskai – GAISS, Dainai Eglītei – ZEME un Sandrai Sabīnei Jaundalderei – ŪDENS.

09.09.

„Mums atkal spārnos jāceļas”: vokālās grupas „Anima Solla” koncerts Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. (Sarīkojums Dzejas dienu ietvaros.)

Birutas Baumanes gleznu izstādes „Pārdaugava. Zaķusala” atklāšana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

10.09.

„Es lasu savu mīļāko dzejoli” Krišjāņa Barona muzejā. (Sarīkojums Dzejas dienu ietvaros.)

„Saulīte muzejā”: sarīkojums jaunāko klašu skolēniem Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Rotaļas „incīšiem, princīšiem, laimiņām, glaimiņām”. (Sarīkojums Dzejas dienu ietvaros.)

Dzejas dienas Tadenavā. Piedalās dzejnieces Rasma Urtāne, Ināra Gaile, Aija Hermane, akadēmiķe Baiba Rivža, folkloras kopa „Kāre”, Dunavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Variācija”, Dunavas pamatskolas skolēni ar Raiņa dzejas uzvedumu.

11.09.

„Poētiskā kafejnīca” Jāņa Akuratera muzeja dārzā. (Pasākums Dzejas dienu un Māras ezera svētku „Magnētiskais Māras ezers” ietvaros.)

Izstādes „Maira Veisbārde. ZIEDU SIMFONIJA. Andris Bērziņš. MEDAĻAS” atklāšana Jāņa Akuratera muzejā.

Krišjāņa Barona dzejas lasījums no „drukas” un „rokas” Krišjāņa Barona muzejā. (Sarīkojums Dzejas dienu ietvaros.)

Dzejnieka atceres brīdis Raiņa kapos. Piedalās Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novada literāti. (Raiņa un Aspazijas mājas speciālistu organizēts pasākums Dzejas dienu ietvaros.)

Literāri muzikāls sarīkojums Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novada literāti un aktieri. (Sarīkojums Dzejas dienu ietvaros.)

„Viņš apmetās uz dzīvi mūžībā”: akcija „Goda tiesa”, velobrauciens ar lāpām uz Raiņa priedēm. (Raiņa un Aspazijas vasarnīcas speciālistu organizēts pasākums Dzejas dienu ietvaros.)

Māras ezera svētki Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

12.09.

Dzejas lasījumi Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās: Daiga Lapāne, Gunta Kraulere, Eva Mārtuža. (Sarīkojums Dzejas dienu ietvaros.)

13.09. „Atvērt nevar aizvērt”: Dzejas dienu sarīkojums Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā. Piedalās: Maira Asare, Pēters Brūveris, Jānis Hvoinskis, Matiass Knolls, Jānis Rokpelnis, Alise Zariņa, Andris Zeibots.

16.09. „Nepateikto vārdu iela”: Daigas un Dināra Gulbju dzejas un mūzikas autorvakars Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās: Dinārs Gulbis – balss, Liene Butāne – balss, Līga Ceriņa – klavieres.

20.09. „Pie Itālijas saules un Šveices brīvības”: Dr.philol. Gundegas Grīnumas priekšlasījums/detektīvstāsts Raiņa un Aspazijas mājā. Stāstījums par Raiņa dienvidu trimdas Tičīnas kantona aristokrātisko un vienkāršo dzimtu tālākajiem likteņiem, kas palīdz atklāt un šifrēt Raiņa noslēpumus…

21.09.

„Zili brīnumi, zaļi brīnumi apkārt riņķī un blakus…”. Tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

„Bērna gadi – saules gadi: / Saule pati bērnu vada”. Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas teātra grupas „Kājām gaisā!” uzvedums Raiņa muzejā „Jasmuiža”.

22.09. Akcija „Jānis Ziemeļnieks. Es eju bojā, iekārodams tevi”: Jāņa Akuratera muzeja viesizrādes Mākslas darbinieku namā. Jāņa Ziemeļnieka dzeju lasa un komentē Viktors Jansons. Savu dziesmu ciklu ar Jāņa Ziemeļnieka vārdiem „Ētera odējs” izpilda Juris Kulakovs.

24.09. Lekcija „Romantisms literatūrā. „Norietā…” – Gaismas un tumsas spēles romantisma vīzijās” Jāņa Akuratera muzejā. (Pasākums Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja, Jāņa Akuratera muzeja un Latvijas Nacionālās Operas kopīgās izglītības programmas „Romantisma kūre” ietvaros.)

25.09.

„Rainis, Antons Kūkojs un latgaliešu kāzu ieražas”: Raiņa muzeja „Jasmuiža” sarīkojums Aizkalnes tautas nama zālē.

Programmā: seminārs „Rainis un latgaliešu folklora, kāzu ieražas”, dziesmu un rotaļu saspēle „Kuozys Latgolā”. Piedalās Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis, Nautrēnu pagasta kultūras nama dramatiskais kolektīvs, deju kopa „Dziga”, „Dzigas muzikanti”.

Aleksandrs Kuprins „Granātu aproce”: Kristīnes Klētniece monoizrāde Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās mūziķis Māris Žagars. Režisors Vladimirs Kulagins (Krievija). Izrāde krievu valodā.

29.09. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Knutu Skujenieku Ojāra Vācieša muzejā.

Izstādes:

„Maira Veisbārde. ZIEDU SIMFONIJA. Andris Bērziņš. MEDAĻAS” Jāņa Akuratera muzejā

„Pārdaugava. Zaķusala”: Birutas Baumanes gleznu izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā

„Četri elementi”: Guntas Terēzijas, Evitas Skrebinskas, Dainas Eglītes un Sandras Sabīnes Jaundalderes darbu izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā

„Latviešu Spartaks”: Oto Skulmes kostīmu un dekorāciju skices Andreja Upīša vēsturiskās traģēdijas iestudējumam Dailes teātrī 1945. gadā Andreja Upīša memoriālajā muzejā

„Loga stāsts”: stikla mākslinieces Kristīnas Sunepas-Celmiņas un interjerista Igo Celmiņa darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

„Rozentāla mākslas salonam – 90” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā

„Poētiskā ainava” Jāņa Akuratera muzejā

„Klusā daba”: Jūrmalas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

„Māras ezera noburtā”: Ludmilas Azarovas dzimšanas dienas izstāde Ojāra Vācieša muzejā

„Zelta zirgam” – 100: Raiņa lugas simtgadei veltīta izstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”

„Mūžam dzīvie Sūnu ciema zēni”: Rīgas skolēnu zīmējumu izstāde Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros

OKTOBRIS, 2010

01.10.

Lekciju cikls „Piektdien piecos” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā – Tēlotāja mākslas kopaina 19./20. gs. mijā Latvijā. Lekciju lasa D. Vosa.

Ludviga Bērziņa gleznu izstādes „Ainavas” atklāšana Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros.

02.10. Aleksandrs Kuprins „Granātu aproce”: Kristīnes Klētniece monoizrāde Jāņa Akuratera muzejā. Piedalās mūziķis Māris Žagars. Režisors Vladimirs Kulagins (Krievija). Izrāde krievu valodā.

06.10. Akcija „Jānis Ziemeļnieks. Es eju bojā, iekārodams tevi”: Jāņa Akuratera muzeja viesizrādes Mākslas un kultūras centrā VEF KULTŪRA. Jāņa Ziemeļnieka dzeju lasa un komentē Viktors Jansons. Savu dziesmu ciklu ar Jāņa Ziemeļnieka vārdiem „Ētera odējs” izpilda Juris Kulakovs.

07.10. Zinātniskā konference „Rainis un folklora” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.

11.10. „Lai jaunība un mīla, lai dzīvo abas tās”: kopā sanākšana Raiņa un Aspazijas mājā. Programmā:

Raiņa un Aspazijas mājas jaunuzceltā žoga atklāšana

Mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstādes „Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens” atklāšana

Dr.philol. Gundegas Grīnumas priekšlasījums „Raiņa un Aspazijas Kastanjolas ģimene. II daļa”

15.10. Lekciju cikls „Piektdien piecos” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā – Daba Rūdolfa Blaumaņa dzīvē un literārajos darbos”. Lekciju lasa L. Kļaviņa.

16.10. „No zvaigžņu krūkas zilgu gaismu smeļu”: Sarmas Upeslejas dzejas pēcpusdiena Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās Krista Anna Belševica (saksafons), Anita Stikāne (akordeons).

27.10.

Muzejpedagoģiska programma/akcija „Uzspēlēsim Blaumani jeb Blaumanis Akuratera atvilktnē” Jāņa Akuratera muzejā. „Nāves ēnā” – psihoanalītiska darbības skice ar/uz ledusgabala Seansu vada Spēles Maģistrs, režisors un scenogrāfs Viktors Jansons.

„Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Laimu Muktupāvelu Ojāra Vācieša muzejā.

25.10.–31.10. Krišjāņa Barona 175. jubilejas un viņa muzeja 25. dzimšanas dienas svinību nedēļa Krišjāņa Barona muzejā:

25.10. Ieskats Krišjāņa Barona muzeja darbībā. Materiāli no muzeja video arhīva.

26.10. Priekšlasījums „Izcilas personības Baronu dzimtā”. Videomateriāli par Sofiju Dravnieci u.c.

27.10.

Priekšlasījums „Krišjāņa Barona māsas mazmeitas Sofijas Dravnieces ieguldījums pedagoģijas attīstībā”. Intervijas videoieraksts.

Kurzemes puses tautasdziesmas dzied folkloras kopa „Budēļi”.

Muzejā viesojas zāļu sieva, ventiņu stāstniece Līga Reitere ar savu grāmatu „Īs ventiņ gramatik un vārdnīc jeb bliņķs ventiņmēlē”.

28.10.

„No Tērbatas līdz Dundagai” – Krišjāņa Barona 175. dzimšanas dienai veltīts bilingvāls sarīkojums.

„Kas var zvaigznes izskaitīt…” – Krišjāņa Barona 175. dzimšanas dienai veltīts bilingvāls sarīkojums.

29.10.

Video stāsts „Krišjānis Barons Krievijā” – 20 gadi, kopš Krišjāņa Barona muzeja atvēršanas Krievijā.

„Kas var zvaigznes izskaitīt…” – Krišjāņa Barona 175. dzimšanas dienai veltīts bilingvāls sarīkojums.

„Dzimtas dziesmas veļu laika noskaņās”  – sadziedāšanās ar muzeja darbinieku un folkloristu Andri Ērgli.

30.10.

„Klausies un uzzīmē tautasdziesmu!” – nodarbība pirmskolas un jaunāko klašu bērniem. Zīmējumu ekspresizstāde, labāko darbu apbalvošana, tēja.

Priekšlasījums „Ko stāsta Krišjāņa Barona korespondence?”

Ieskats Krišjāņa Barona muzeja 25 gadu darbībā. Materiāli no video arhīva.

„Kas IR muzejs, un – kas būtu, ja muzeja NEBŪTU…” – saruna/diskusija ar individuālajiem apmeklētājiem

31.10.

Akcija „Uzraksti un atstāj muzeja Dainu skapī savu mīļāko tautasdziesmu!”, iespēja nofotografēties pie Dainu skapja.

Pastaiga/ekskursija pa Vērmanes dārzu.

Muzejpedagoģiskā programma „Sakārto Dainu skapi!”

Piemiņas brīdis Lielajos kapos pie Krišjāņa Barona un viņa līdzgaitnieku atdusas vietām.

Izstādes „5×5” atklāšana. Izstāde veltīta Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei.

Vidvuda Medeņa dokumentālā filma „Piemineklis” (1985), kur tēlniece Lea Davidova-Medene stāsta par Krišjāņa Barona pieminekļa tapšanu.

Latviešu tradicionālās kultūras spēle „Bijis, nebijis”, kuras pamatā – ticējumi, teikas, spoku stāsti par dziedāšanu. Spēli vada Latvijas radio žurnāliste Iveta Medene.

Gaismas ceļšno muzeja līdz Krišjāņa Barona piemineklim Vērmanes dārzā.

Izstādes:

„5×5” Krišjāņa Barona muzejā. Izstāde veltīta Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei.

„Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde Raiņa un Aspazijas mājā

Ludviga Bērziņa gleznu izstāde „Ainavas” Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros

„Maira Veisbārde. ZIEDU SIMFONIJA. Andris Bērziņš. MEDAĻAS” Jāņa Akuratera muzejā

„Pārdaugava. Zaķusala”: Birutas Baumanes gleznu izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā

„Četri elementi”: Guntas Terēzijas, Evitas Skrebinskas, Dainas Eglītes un Sandras Sabīnes Jaundalderes darbu izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā

„Latviešu Spartaks”: Oto Skulmes kostīmu un dekorāciju skices Andreja Upīša vēsturiskās traģēdijas iestudējumam Dailes teātrī 1945. gadā Andreja Upīša memoriālajā muzejā

„Loga stāsts”: stikla mākslinieces Kristīnas Sunepas-Celmiņas un interjerista Igo Celmiņa darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

„Poētiskā ainava” Jāņa Akuratera muzejā

„Klusā daba”: Jūrmalas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

„Māras ezera noburtā”: Ludmilas Azarovas dzimšanas dienas izstāde Ojāra Vācieša muzejā

„Zelta zirgam” – 100: Raiņa lugas simtgadei veltīta izstāde Raiņa muzejā „Jasmuiža”

NOVEMBRIS, 2010

03.–05.11. Programma/akcija „Uzspēlēsim Blaumani jeb Blaumanis Akuratera atvilktnē” Jāņa Akuratera muzejā. „Nāves ēnā” – psihoanalītiska darbības skice ar/uz ledusgabala. Seansu vada Spēles Maģistrs, režisors un scenogrāfs Viktors Jansons.

04.11. Daiļamata meistara Osvalda Bauskas piemiņas izstādes „Pinumi” atklāšana Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

05.11. Lekciju cikls „Piektdien piecos” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā – Fotogrāfija Latvijas mākslā 19./20. gs. mijā un Jaņa Rozentāla daiļradē”. Lekciju lasa D. Vosa.

10.11. Programma/akcija „Uzspēlēsim Blaumani jeb Blaumanis Akuratera atvilktnē” Jāņa Akuratera muzejā. „Indrāni” caur Bībeles un Šekspīra prizmu. Seansu vada Spēles Maģistrs, režisors un scenogrāfs Viktors Jansons.

13.11.

Pirmā zinātniskā konference Māra Čaklā daiļrades izpētei „No zemes starp Skrundu un Zemgali” Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

Ojāra Vācieša 77. dzimšanas dienai veltīts sarīkojums. Piedalās: Amanda Aizpuriete, Arturs Maskats un jauniešu koris „Balsis” (diriģents Ints Teterovskis).

15.11. Dr. philol. Gundegas Grīnumas priekšlasījums „Raiņa un Aspazijas Kastanjolas ģimene” Raiņa un Aspazijas mājā.

17.11.

„Mājas vēstures lappuses”: Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums Krišjāņa Barona muzejā. Pasākums krievu valodā.

„Mājas vēstures lappuses”: Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums Krišjāņa Barona muzejā. Pasākums latviešu valodā.

19.11.

Lekciju cikls „Piektdien piecos” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā – Latviešu teātra zvaigzne Dace Akmentiņa”. Lekciju lasa L. Kļaviņa.

Sarīkojums „Silts dvašas vilnis” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Raiņa un Aspazijas dzeju runā Latvijas Saeimas un Eiroparlamenta deputātes – Sandra Kalniete, Ilma Čepāne, Dzintra Hirša, Ingūna Rībena, Ina Druviete u.c.

20.11. Atklāta Kirila Dogadajeva fotoizstāde „Runā lietas un dokumenti” Krišjāņa Barona muzejā.

24.–26.11. Programma/akcija „Uzspēlēsim Blaumani jeb Blaumanis Akuratera atvilktnē” Jāņa Akuratera muzejā. „Nāves ēnā” – psihoanalītiska darbības skice ar/uz ledusgabala. Seansu vada Spēles Maģistrs, režisors un scenogrāfs Viktors Jansons.

24.11. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Imantu Auziņu Ojāra Vācieša muzejā.

25.11. Ekskursija „Mīlas lappuses dzīves grāmatā” četros Daugavas labā krastā muzejos. Maršruts: Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs, Raiņa un Aspazijas māja, Andreja Upīša memoriālais muzejs, Krišjāņa Barona muzejs.

26.11. Andreja Upīša komēdija „Apburtais loks” Skrīveru Kultūras centra amatierteātra iestudējumā Andreja Upīša memoriālajā muzejā. Režisors Juris Kalvišķis.

30.11. „Muzikāla pēcpusdiena Gaišajā salonā”: Jelgavas mūzikas vidusskolas un Babītes mūzikas skolas akordeonistu draudzības koncerts Jāņa Akuratera muzejā.

Izstādes:

„Runā lietas un dokumenti”: Kirila Dogadajeva fotoizstāde Krišjāņa Barona muzejā.

„Pinumi”: daiļamata meistara Osvalda Bauskas piemiņas izstāde Andreja Upīša memoriālajā muzejā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

„Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde Raiņa un Aspazijas mājā

„Maira Veisbārde. ZIEDU SIMFONIJA. Andris Bērziņš. MEDAĻAS” Jāņa Akuratera muzejā

„Pārdaugava. Zaķusala”: Birutas Baumanes gleznu izstāde Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā

„Četri elementi”: Guntas Terēzijas, Evitas Skrebinskas, Dainas Eglītes un Sandras Sabīnes Jaundalderes darbu izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā

„Latviešu Spartaks”: Oto Skulmes kostīmu un dekorāciju skices Andreja Upīša vēsturiskās traģēdijas iestudējumam Dailes teātrī 1945. gadā Andreja Upīša memoriālajā muzejā

„Loga stāsts”: stikla mākslinieces Kristīnas Sunepas-Celmiņas un interjerista Igo Celmiņa darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

„Klusā daba”: Jūrmalas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

„Māras ezera noburtā”: Ludmilas Azarovas dzimšanas dienas izstāde Ojāra Vācieša muzejā

DECEMBRIS, 2010

01.–03.12. Programma/akcija „Uzspēlēsim Blaumani jeb Blaumanis Akuratera atvilktnē” Jāņa Akuratera muzejā. Indrāni caur Bībeles un Šekspīra prizmu.. Seansu vada Spēles Maģistrs, režisors un scenogrāfs Viktors Jansons.

02.12. Ekskursija „Mīlas lappuses dzīves grāmatā” četros Daugavas labā krastā muzejos. Maršruts: Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs, Raiņa un Aspazijas māja, Andreja Upīša memoriālais muzejs, Krišjāņa Barona muzejs.

03.12.

Lekciju cikls „Piektdien piecos” Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā – Simbolisms 19./20. gs. mijas tēlotāja mākslā un tā izpausmes Jaņa Rozentāla glezniecībā”. Lekciju lasa D. Vosa.

Izstādes „Laiks iet pāri”: Jetes Užānes dzīvesstāsts cimdos un Gunāra Janaiša fotogrāfijās atklāšana Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

10.12. Valdu diena Krišjāņa Barona muzejā. Saruna ar ilggadējā TV diktora Valda Čukura tuvajiem cilvēkiem.

12.12. Rīgas Lutera draudzes mākslinieku izstādes „Atgriezies Piebalgā!” – veltījums Ziemassvētkiem atklāšana Jāņa Akuratera muzejā.

13.12. Edvīna Raupa dzejas krājuma „Then Touch Me Here” atvēršanas svētki Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

14.12. Grāmatas „Aspazija? Aspazija…” atvēršanas svētki Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. Tikšanās ar grāmatas autori Ināru Andžāni.

15.12. Sarīkojums „Krišjāņa Barona muzejam Krievijā – 20” Krišjāņa Barona muzejā. Piedalās f/k „Budēļi” un „Visu Latvijai!” dziedošie jaunieši.

16.12. „Ķekatas no Andreja līdz Aleksandram” Andreja Upīša memoriālajā muzejā. Ķekatnieku masku gatavošana pie Andreja Upīša un ķekatās iešana un rotaļas pie Aleksandra Čaka. Projekts sadarbībā ar Aleksandra Čaka memoriālo dzīvokli.

17.12.

Rīgas Skolēnu pils vokālā ansambļa „Canzone” Ziemassvētku koncerts Jāņa Akuratera muzejā.

„Ziemassvētku gaidās” – tikšanās ar bijušajiem muzeja darbiniekiem Krišjāņa Barona muzejā.

18.12.

„Dziesmas un Jāņa Akuratera dzeja Ziemassvētku noskaņās”: Rīgas Latviešu biedrības vīru kora un Iļģuciema k/c teātra studijas „Rampa” aktieru koncerts Jāņa Akuratera muzejā.

„Mēs kopā esam stipri” Krišjāņa Barona muzeja „Eglītes svētki” hroniski slimo bērnu draugu biedrības „Sūrābele” bērniem Bērnu invalīdu izglītības un rehabilitācijas centrā Rīgā.

20.12. Sarīkojums „Kas grāmatai aiz vāka?” Raiņa un Aspazijas mājā. Piedalās Māra Svīre un Ieva Mūrniece, klātesot Vladimiram Kaijakam un Haraldam Ulmanim.

21.12.

Saulcerītes diena Krišjāņa Barona muzejā – sarīkojums literatūrzinātnieces un rakstnieces Saulcerītes Vieses piemiņai. Piedalās f/k „Putraimi” Ilgas Reiznieces vadībā.

„Pedagogi Baronu dzimtā” – sarīkojums skolotājiem Krišjāņa Barona muzejā.

22.12. Krišjāņa Barona muzejs viesojas Ziemeļvalstu ģimnāzijā ar muzejpedagoģisku programmu „Latviskie Ziemassvētki”.

29.12. „Un es tieši gāju vārdu meklēt” (O. Vācietis) – pasākumu cikls sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru. Tikšanās ar Ēriku Hānbergu Ojāra Vācieša muzejā.

Izstādes:

„Atgriezies Piebalgā!”: Rīgas Lutera draudzes mākslinieku izstāde – veltījums Ziemassvētkiem Jāņa Akuratera muzejā.

„Laiks iet pāri”: Jetes Užānes dzīvesstāsts cimdos un Gunāra Janaiša fotogrāfijās Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.

„Runā lietas un dokumenti”: Kirila Dogadajeva fotoizstāde Krišjāņa Barona muzejā.

„5×5”: Krišjāņa Barona muzeja divdesmitpiecgadei veltīta izstāde.

„Raiņa un Aspazijas dzīves un darba vietas Kastanjolā. 2009. gada rudens”: mākslas vēsturnieka Edgara Dubiņa fotoizstāde Raiņa un Aspazijas mājā

„Maira Veisbārde. ZIEDU SIMFONIJA. Andris Bērziņš. MEDAĻAS” Jāņa Akuratera muzejā

„Četri elementi”: Guntas Terēzijas, Evitas Skrebinskas, Dainas Eglītes un Sandras Sabīnes Jaundalderes darbu izstāde Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā

„Loga stāsts”: stikla mākslinieces Kristīnas Sunepas-Celmiņas un interjerista Igo Celmiņa darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

„Klusā daba”: Jūrmalas skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā

„Māras ezera noburtā”: Ludmilas Azarovas dzimšanas dienas izstāde Ojāra Vācieša muzejā

Leave a Reply

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>