Apvienība

Juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV 1004
Faktiskā adrese: Kaļķu iela 24, Rīga, LV 1050
Tālr. +371 67229980; +371 67618775; +371 29486114;  e-pasts: apvieniba@memorialiemuzeji.lv
Darba laiks: 9.00–17.00, slēgts – sestdienās, svētdienās
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: katru darba dienu, iepriekš piesakoties

Memoriālo muzeju apvienība ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas tiešās pārvaldes iestāde un savu darbību sākusi 2009. gada 1. oktobrī.

Apvienību veido seši muzeji:

  • Jāņa Akuratera muzejs,
  • Krišjāņa Barona muzejs,
  • Raiņa un Aspazijas muzejs (ar ekspozīciju un izstāžu vietām: Raiņa un Aspazijas māja Rīgā, Raiņa un Aspazijas vasarnīca Majoros, Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Raiņa muzejs „Tadenava”),
  • Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs, 
  • Andreja Upīša memoriālais muzejs (ar ekspozīciju un izstāžu vietām Rīgā un Skrīveros),
  • Ojāra Vācieša muzejs.

Apvienības darbības mērķis ir tās pārstāvēto Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgo personību dzīves un radošās darbības mūsdienīga atklāsme memoriālajā vidē, latviešu literatūras un kultūras vēstures attīstības atspoguļojums caur konkrētas personības un tās dzīves telpas skatpunktu.

Mēs vēlamies turpināt izkopt ikviena memoriālā muzeja individualitāti, vienlaikus īstenojot saskaņotu vides uzraudzības un attīstības stratēģiju un veidojot vienotu muzeja filozofiju.

Memoriālo muzeju apvienības vērtības 

SALIEDĒTĪBA

Savstarpēja sapratne, cieņa vienam pret otru, atbalstošs plecs un prieks strādāt kopā radoši un jēgpilni, spējot efektīvi sasniegt kopīgi izvirzītos mērķus.

Kā norāda mūsu visattālākais biedrs, Raiņa muzejs “Tadenava” – viens nav dzīvotājs!

ATVĒRTĪBA

Mēs strādājam personību muzejos. Vietās, kur tiek godātas personības ­‒ muzeja pārstāvētā personība, apmeklētājs un muzeja darbinieks. Ticam, ka personība spēj sekmēt citas personības veidošanos.Mēs gaidām muzejā ikvienu, priecājamies sarunāties, uzklausīt, iedziļināties un būt viesmīlīgi.

Mūsu komunikāciju neierobežo muzeja sienas, mēs dodamies ārpus muzeja telpām ‒ mēs cenšamies būt tur, kur ir mūsu apmeklētājs.

NOVATORISMS UN DROSME

“Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ir šīs vērtības vadmotīvs.

Meklējam jaunas perspektīvas un izaicinām iedibinātas patiesības, atklājot muzeju personības un viņu atstāto mantojumu caur neparastāku un mūsdienīgāku skatpunktu. Nebaidāmies runāt par neērtām tēmām un sabiedrībā pretrunīgi vērtētām personībām, par rakstniekiem dažādu varu un laikmetu griežos.

IZAUGSME

Lai izglītotu un iedvesmotu citus, mums ir jārūpējas par nepārtrauktu pašizaugsmi, tādēļ apvienībā regulāri rīkojam seminārus un piedalāmies citu organizāciju rīkotajos, paši pētām un sekojam līdzi jaunākajiem pētījumiem un labas prakses piemēriem. Mācāmies no apmeklētājiem, sadarbības partneriem un kopienas. Bagātinām viens otru.

AUTENTISKUMS

Muzeju autentiskajā vidē cenšamies sniegt īstu un patiesu vēstījumu, novērtējam un turpinām gan rakstnieku iesāktās tradīcijas, gan sabiedrības un pašu radītās.

Muzeju personības ir atstājušas ne tikai priekšmetus, bet arī plašu garīgo mantojumu. Mēs esam kā ceļotāji laikā, vidutāji autentiskā vidē, kas meklē un atrod, ko un kad izgaismot no atstātā kultūras mantojuma.

Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis:

http://likumi.lv/doc.php?id=278914

Rekvizīti

Memoriālo muzeju apvienība

Juridiskā adrese: O. Vācieša iela 19, Rīga, LV 1004

Faktiskā adrese: Kaļķu iela 24, Rīga, LV 1050

Reģ. nr. 90009175706

Valsts kase, kods TRELLV22

Konts: LV31TREL2220655004000

Ziedojumu konts: LV08TREL7220655003000

MMA logo

MMA logo